sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Wigilia dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Jabłonka

DSCF0774th19 grudnia 2016r. odbyło się ósme spotkanie wigilijne dla osób starszych i niepełnosprawnych, które w okresie Świąt Bożego Narodzenia pozostają samotne. Wśród uczestników spotkania byli: gospodarz gminy Pan Wójt Antoni Karlak, Ks. Dziekan Kazimierz Czepiel, Siostry Albertynki - s. przełożona Eleonora i s. Monika oraz organizatorzy: dyrektor i pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce.

 

Ks. Dziekan rozpoczął uroczystość modlitwą i odczytaniem fragmentu Pisma Świętego. W krótkiej refleksji podkreślił, że w świecie pełnym niepokoju ogromne znaczenie ma modlitwa. Szczególnie modlitwa ludzi chorych i cierpiących. Zwrócił się do uczestników spotkania z apelem o modlitwę w intencji pokoju w Polsce i na świecie. Pan Wójt złożył wszystkim serdeczne życzenia świąteczne oraz podziękowania za trud i pracę na rzecz społeczności gminnej. Jak każe tradycja zebrani łamali się opłatkiem i składali sobie nawzajem życzenia, a następnie wszyscy usiedli do wigilijnego stołu. Wigilię uświetnił występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Podwilku i kapeli z Zespołu Szkół w Podwilku, przygotowany pod kierunkiem Pani dyrektor Barbary Zgamy i Pana Krystiana Grzybacza.    

Uczestnicy spotkania otrzymali również okolicznościowe paczki żywnościowe. Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia wigilii bardzo dziękujemy.

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych