Kolęda z Orawy dla całej Małopolski

IMG 2996thW dniu 28 grudnia 2016 r. dzieci z „Małego Podhala” z Jabłonki pod kierunkiem Janusza Haniaczyka kolędowały w Królewskim Mieście Krakowie, prezentując mieszkańcom bogatą tradycję kolędowania.

 

Dzieci z Jabłonki kolędowały w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie zostały przyjęte przez Pana Józefa Pilcha – Wojewodę Małopolskiego. Ponadto dzieci odwiedziły Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Zarząd Dróg. Młodzi kolędnicy byli gośćmi podczas sesji budżetowej Sejmiku Województwa Małopolskiego w Urzędzie Marszałkowskim. Tradycyjnie dzieci odwiedziły również Salezjański Wolontariat Misyjny "Młodzi Światu".

Orawskie dzieci życzyły wszystkim zdrowia, szczęścia i pomyślności w Nowym Roku, aby się darzyło i żyło w zgodzie i pokoju w Krakowie i całym województwie małopolskim. Jak co roku z zespołem "Małe Podhale" kolędował Wójt Gminy Jabłonka - Antoni Karlak oraz Sekretarz Gminy.

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych