sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Na Słowacji o administracji rządowej i samorządowej

IMG 2836thWymiana doświadczeń w funkcjonowaniu administracji rządowej i samorządowej w Polsce i na Słowacji to główny cel spotkania Jakuba Skiby, Sekretarza Stanu w MSWiA, Sebastiana Chwałka, Podsekretarza Stanu w MSWiA i Rudolfa Urbanoviča, Sekretarza Stanu w słowackim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

W dniach 9-10 lutego w Jasnej na Słowacji przedstawiciele polskiej i słowackiej administracji szczebla rządowego i samorządowego omawiali tematykę podziału administracyjno-terytorialnego w obu krajach, organizacji administracji samorządowej i terenowej administracji rządowej, finansowania samorządu oraz podziału kompetencji samorządu i administracji rządowej. Uczestnicy szczegółowo omawiali istniejące podobieństwa i różnice w ramach systemów administracyjnych obu krajów. Szczególne zainteresowanie strony słowackiej wzbudziła tematyka funkcjonowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Przewodniczących Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej –Jakuba Skiby i Rudolfa Urbanoviča. Polsko-Słowacka Komisja Międzyrządowa określa kierunki współpracy w obszarze przygranicznym oraz wspiera kontakty między państwowymi i niepaństwowymi podmiotami po obu stronach polsko-słowackiej granicy. Celem jej prac jest wspieranie kontaktów i współpracy regionalnych, komunalnych i innych instytucji, zrzeszeń i podmiotów obu państw. Stanowi płaszczyznę współdziałania administracji rządowej i samorządów terytorialnych wszystkich szczebli.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, Andrzeja P. Jarema, dyrektor generalny MSWiA, Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego oraz Antoni Karlak, wójt gminy Jabłonka i przewodniczący polskiej strony Rady Stowarzyszenia Euroregionu Tatry.


Materiał prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji