sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Konferencja „15 lat współpracy miasta Trstena i Gminy Jabłonka w kulturze i ochronie środowiska przyrodniczego”.

DSC 0433thW Trstenie w poniedziałek 27 lutego odbyła się konferencja „15 lat współpracy miasta Trstena i Gminy Jabłonka w kulturze i ochronie środowiska przyrodniczego” w ramach zakończenia projektu „Wielokulturowe dziedzictwo Jabłonki i Trsteny” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

 

Najpierw głos zabrali primator miasta Trestena Magdalena Zmarzlikova i Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak oraz  Andrea Korcuskova i Jacek Marcinek jako pracownicy samorządów.  Zaprezentowano również projekcje o 15-letniej współpracy miasta Trstena i Gminy Jabłonka oraz realizacji mikroprojektu „Wielokulturowe dziedzictwo Jabłonki i Trsteny”.  Wójt Gminy Jabłonka i Primator Miasta Trstena wręczyli dzieciom i młodzieży z Polski i Słowacji dyplomy i nagrody w historycznych konkursach „Dzieje Jabłonki i Trsteny”. Konferencję uświetnił występ zespołu Artystycznej Szkoły Średniej z Niżnej „Oravan”.