sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

5 POSIADY TEATRALNE na Orawie

posiadyOd 4 do 5 marca w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbywały się V Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich POSIADY TEATRALNE na Orawie. W tegorocznej edycji udział wzięło piętnaście grup  z ośmiu powiatów woj. małopolskiego. Przegląd ma charakter konkursu, zespoły prezentują widowisko w jednej z dwóch kategorii: sztuki gwarowe i adaptacja klasyki dramaturgicznej do realiów lokalnych oraz inscenizacja tekstów literackich.

Uroczystego otwarcia przeglądu przy dźwiękach trombit dokonał wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak. Natomiast w niedzielę po zaprezentowaniu wszystkich grup ogłoszono werdykt. Nagrody i wyróżnienia wręczali wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Antoni Malczak oraz zastępca dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury Małgorzata Kalarus. Oczekując na werdykt publiczność wysłuchała koncertu „Magia dźwięku  i wirtuozeria” w wykonaniu Maksymilian Hall Ensemble. Prawdziwą niespodziankę sprawili organizatorom członkowie Teatru po Latach ze Świątnik Górnych, którzy świętując 5 lecie swojej działalności wręczyli specjalne podziękowania.

Podczas 5. POSIADÓW TEATRALNYCH na Orawie wręczono również Honorową Nagrodę im. Henryka Cyganika. Nagrodę ustanowiło i przyznaje Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu  za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teatru, za upowszechnianie i ochronę kultury, za przyjaźń i propagowanie „małych ojczyzn”. To szczególne wyróżnienie z rąk dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury Antoniego Malczaka, za trafność obserwacji i twórczy wysiłek w powoływaniu i ukazywaniu orawskiego żywobycia, odebrał pan Robert Kowalczyk z Lipnicy Wielkiej.

PROTOKÓŁ posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej 5. Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich POSIADY TEATRALNE na Orawie, które odbyły się w Jabłonce w dniach 4-5 marca 2017r.clip_image001.gif

Komisja w składzie:

 • Maria BRYLAK-ZAŁUSKA – etnograf
 • Jerzy HOJDA – aktor, reżyser, scenarzysta
 • Andrzej RÓG – aktor, reżyser, scenarzysta

po obejrzeniu i gruntownej ocenie 15 grup (301 osób), z 8 powiatów woj. małopolskiego (po 1 z pow. krakowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, tarnowskiego, tatrzańskiego, 2 z pow. chrzanowskiego, 3 z pow. limanowskiego, 5 z pow. nowotarskiego) postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:

GRAND PRIX POSIADÓW TEATRALNYCH na Orawie oraz nagrodę pieniężną w kwocie 3 000 zł i pamiątkowy dyplom

 • Orawskiej Grupie Teatralnej im. dra Emila Kowalczyka z Lipnicy Wielkiej i Jabłonki (pow. nowotarski) za spektakl W KARCMIE U STRAUSSKI w reż. Roberta Kowalczyka
 • W KATEGORII - sztuki gwarowe i adaptacja klasyki dramaturgicznej do realiów lokalnych

dwa równorzędne I miejsca oraz nagrody pieniężne w kwocie po 2 000 zł i pamiątkowe dyplomy

 • Teatrowi Ludowemu TRADYCJA z Okleśnej (pow. chrzanowski) za spektakl MOJE RZEŹBY OŻYŁY w reż. Marcina  Kobierskiego
 • Góralskiemu Zespołowi ZORNICA z Zakopanego (pow. tatrzański) za spektakl HANUSINE ZŁOTE KIERPCE w reż. Szymona Bafii

II miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 1 500 zł i pamiątkowy dyplom

 • Zespołowi Regionalnemu ZIELONY JAWOR z Krempach (pow. nowotarski) za spektakl HARTAZEL NA BABE w reż. Marii Wnęk

III miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie  1 200 zł i pamiątkowy dyplom

 • Gminnemu Zespołowi Regionalnemu WATRA z Czarnego Dunajca (pow. nowotarski) za spektakl MŁODY LAS w reż. Czesławy i Stanisława Sobczyków

trzy wyróżnienia oraz pamiątkowe dyplomy

 • Zespołowi Regionalnemu WILKOWICANIE z Wilkowiska (pow. limanowski) za spektakl W JAŚKOWY STODOLE w reż. Joanny Łyszczarz
 • Grupie Teatralnej ZAWODOWCY z Bachledówki (pow. nowotarski) ODMIENIONO BABA na podst. gawędy A. F. Skupnia w reż. Marii Michalik
 • Grupie Teatralnej MARUSYNIANKI z Maruszyny (pow. nowotarski) za spektakl BIZNESIK U TERESKIreż. członków zespołu

Pamiątkowy dyplom za udział otrzymuje:

 • Teatr BO MY TO MY z Limanowej (pow. limanowski) za spektakl RODZI SIĘ DZIECUSIO… w reż. Balbiny Judki
 • W KATEGORII - inscenizacja tekstów literackich (dowolna forma prezentacji scenicznej)

I miejsca nie przyznano

dwa równorzędne II miejsca oraz nagrody pieniężne w kwocie po 1 500 zł i pamiątkowe dyplomy

 • Grupie Teatralnej AD-HOC z Żabna (pow. tarnowski) za spektakl SZUM NA GÓRZE w reż. Elżbiety Kijowskiej
 • Kołu Teatralnemu STASZIC z Chrzanowa (pow. chrzanowski) za spektakl CHŁOPI w reż. Marcina Kobierskiego

III miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 1 200 zł i pamiątkowy dyplom

 • Grupie Teatralnej BERECIK z Łącka (pow. nowosądecki) za spektakl KRÓL WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA reż. Bernadetty Wąchały-Gawełek

Wyróżnienie oraz pamiątkowy dyplom

 • Teatrowi PO LATACH ze Świątnik Górnych (pow. krakowski) za spektakl JAK SIĘ NIE MA CO SIĘ LUBI… w reż. Natalii Wojtali

Pamiątkowe dyplomy za udział otrzymują:

 • Grupa ĆWILIN-WIGOR z Dobrej (pow. limanowski) za spektakl OŻENIMY KUBĘ w reż. Balbina Judka
 • Amatorski Zespół Teatralny z Wiśniowej (pow. myślenicki) za spektakl PRÓBA GENERALNA w reż. Joanny Juras

Ponadto komisja artystyczna rekomenduje do udziału w 33. Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej (8-9 lipca br.) 3 spektakle:

 • W KARCMIE U STRAUSSKI Orawskiej Grupy Teatralnej im. dra Emila Kowalczyka z Lipnicy Wielkiej i Jabłonki
 • MOJE RZEŹBY OŻYŁY Teatru Ludowego TRADYCJA z Okleśnej (pow. chrzanowski)
 • HANUSINE ZŁOTE KIERPCE Góralskiego Zespołu ZORNICA z Zakopanego

Ponadto przyznano Panu Robertowi Kowalczykowi z Lipnicy Wielkiej na Orawie Honorową Nagrodę im. Henryka Cyganika za dorobek artystyczny w dziedzinie teatru regionalnego, a w szczególności za trafność obserwacji i twórczy wysiłek w ukazywaniu orawskiego żywobycia.

W 5. Małopolskich Spotkaniach Teatrów Amatorskich POSIADY TEATRALNE na Orawie w 2017  dało się zauważyć wyrównany, bardzo wysoki poziom wiodących zespołów w kategorii spektakli gwarowych. Rosnąca ilość zespołów o wysokiej kulturze wykonawczej napawa nas radością. Również cieszy walka twórców w kategorii adaptacji literatury na scenę, choć w tym turnieju osiągnięcie sukcesu nie tylko natchnienia, ale też doświadczenia i wysiłku. Gratulujemy i liczymy na dalsze owocne poszukiwania.

Serdecznie dziękujemy organizatorom: Małopolskiemu Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Orawskiemu Centrum Kultury w Jabłonce a także Wójtowi Gminy Jabłonka Panu Antoniemu Karlakowi i Zastępcy Wójta Panu Bolesławowi Wójcikowi za życzliwe i serdeczne przyjęcie uczestników POSIADÓW TEATRALNYCH na Orawie oraz przygotowanie i sprawną organizację konkursu. Dziękujemy Panu Janowi Świdroniowi, konferansjerowi przeglądu - za sympatyczną prezentację wszystkich uczestników a pracownikom OCK w Jabłonce za obsługę techniczną i logistyczną.

Osobne podziękowania kierujemy do widzów - mieszkańców Orawy za wyjątkowo liczne uczestnictwo
w 2-dniowych prezentacjach a zwłaszcza młodzieży szkół gminy Jabłonka.

Za gościnny występ dziękujemy kwintetowi Maksymilian Hall Ensemble za koncert MAGIA DŹWIĘKU I WIRTUOZERIA.

Autorem nagrody GRAND PRIX w postaci rzeźby ORAWY jest artysta plastyk Magdalena Kotkowska z Nowego Sącza. 

 

Foto. Jan Ciepliński