sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Oświadczenie Dyrektora Biura Związku Euroregion "Tatry" Antoniego Nowaka

euroregion herbOświadczenie

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 maja 2017 roku złożyłem wypowiedzenie z funkcji Dyrektora Biura Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu. Moja decyzja podyktowana jest wyborem nowego Przewodniczącego Rady, z którym zasadniczo różnimy się w wizji funkcjonowania polsko-słowackiej współpracy w ramach Euroregionu „Tatry” i Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Nie odpowiadają mi upolitycznienie Związku, propaganda sukcesu i populistyczne deklaracje wobec członków.  W mojej działalności zawodowej zawsze preferowałem organiczną i merytoryczną pracę opartą o rzetelne formalno-prawne struktury, zdolne do rozwijania polsko-słowackiej współpracy na zasadzie partnerstwa, równoprawności stron i jednocześnie poszanowaniu odrębnych racji i interesów narodowych.

Kończy się ważny dwudziestotrzyletni etap mojej działalności na rzecz Euroregionu „Tatry”. Mam poczucie dobrego wykonania mojej pracy szczególnie, że udało mi się wdrożyć szereg ważnych autorskich przedsięwzięć i projektów transgranicznych na pograniczu polsko-słowackim, takich jak: festyn Euroregion bez granic, Ośrodek Współpracy Polsko-Słowackiej  w Nowym Targu gdzie mieści się siedziba Euroregionu, Spotkanie Siedmiu Kultur Pogranicza Polsko-Słowackiego,  Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY, rocznik Pogranicze Polsko-Słowackie oraz szereg wystaw i publikacji z cyklu Artyści pogranicza polsko-słowackiego.

Szczególne podziękowania składam założycielom Euroregionu „Tatry” i jego pierwszym Prezesom i ikonom: Wendelinowi Haberowi i Janowi Skupinowi, a także Franciszkowi Adamczykowi, Franciszkowi Bachledzie-Księdzularzowi, Piotrowi Bąkowi, Czesławowi Borowiczowi, Maciejowi Krokowskiemu, Oľdze Marhulíkovej, Milanowi Nevlazle i  Stanisławowi Ślimakowi.

Ciepło wspominam nieżyjących już: Petera Buriana, Jana Jagłę, Juliusza Łojka, Emila Kowalczyka, Ivana Krušinskiego, Waldemara Serwińskiego, Annę Śmiałkowską.

Moje słowa uznania kieruję do wszystkich Honorowych Członków Euroregionu „Tatry”.

Za pomoc i dobre rady dziękuję przyjaciołom Euroregionu z Polski i Słowacji: Janowi Antołowi, Andrzejowi Brzozie, Monice Bujak-Olech, Bożenie Buchowicz, Piotrowi Cebulskiemu, Ľubomírowi Falťanowi, Czesławowi Fiedorowiczowi, Kazimierzowi Gajewskiemu, Zofii Giełczyńskiej, Stanisławowi Hodorowiczowi, Kazimierzowi Jóskowiakowi, Gabrieli Kantorkovej, Vladimirowi Medzihradzkiemu, Joannie Kapuścińskiej, Danieli Kleinovej, Marcelowi Kopkačowi, Janowi Krzesińskiemu, Stanisławie Obrzut, Peterowi Sedlačko, Markowi Teperowi, Jackowi Trancygierowi, Bogdanowi Wrzochalskiemu i Ladislavowi Volko.  

Nie byłoby sukcesów Euroregionu bez funduszy unijnych i życzliwości ze strony Grażyny Węclewskiej z Władzy Wdrażającej Program Współpracy Transgranicznej Phare CBC, wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej, Anity Ryng Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju oraz Grzegorza Gołdy Kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie i  dyrektora Stanisława Pajora z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wielką rolę w budowaniu i rozwijaniu transgranicznej polsko-słowackiej współpracy  pod Tatrami miała realizacja Funduszu Małych Projektów ze środków  unijnych, najpierw z Phare Credo, później z Phare CBC i Interreg, którymi zarządzał Euroregion. Nie byłoby efektów tej współpracy bez zaangażowania, rzetelności i profesjonalizmu pracowników Biura Euroregionu, którym  dziękuję i gratuluję.

Dziękuję partnerom słowackim na czele z Jánem Ferenčákiem obecnym Przewodniczącym Stowarzyszenia Euroregion Tatry i Radoslavą Krafčíkovą Dyrektor Biura Euroregionu w Kieżmarku.

Cieszę się, że powołane przez Euroregion, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY dynamicznie się rozwija i staje się ważnym narzędziem realizacji projektów transgranicznych. Życzę dalszych sukcesów Agnieszce Pyzowskiej Dyrektor Biura i Štefanowi Bieľakowi Przewodniczącemu Zgromadzenia.

Przekazuję również pozdrowienia dla kolegów z Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej, z którymi spotykaliśmy się na dorocznych forach będących doskonałą platformą wymiany doświadczeń, poglądów i koncepcji dotyczących współpracy transgranicznej.

Szczerze i serdecznie dziękuję mojemu przyjacielowi Prezesowi Antoniemu Karlakowi, z którym współpraca przyniosła dobre efekty i sprawiała mi satysfakcję.

Wyrażam przekonanie, że sąsiedzka współpraca polskich i słowackich samorządów lokalnych, skupionych w Euroregionie, będzie nadal kontynuowana według wypracowanych i sprawdzonych dotąd standardów dla dobra mieszkańców pogranicza po jednej i po drugiej stronie Tatr.

 

Z poważaniem

Antoni Nowak
Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry”

 

Nowy Targ, 31 maja 2017 r.