sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Przy pomniku Jana Pawła II Pielgrzyma w Jabłonce

pomnik2017Dziś, 14 lipca 2017 dokładnie mija rok od odsłonięcia w Jabłonce pomnika Św. Jana Pawła II Pielgrzyma. W pierwszą rocznicę pamiętnego dla Orawy dnia, kiedy to ks. kardynał Stanisław Dziwisz w obecności ks. bpa Jana Szkodonia, władz gminy Jabłonka, pana Arturo Mari, delegacji gmin partnerskich oraz licznie zgromadzonych Orawian poświęcił i odsłonił pomnik wielkiego Polaka, Orawianie znów zgromadzili się na orawskiej górze Tabor.

Fotorelacja - Jan Ciepliński

Fotorelacja - Łukasz Sowiński

Jan Paweł II, mając po lewej stronie Tatry a po prawej kościół pw. Przemienienia Pańskiego i Babią Górę, spogląda na orawską ziemię. Napis na pomniku głosi prośbę, którą wówczas do Świętego zaniosła społeczność tej ziemi i nadal pragnie ją powtarzać:

(…) by nas Orawian prowadził w wierze naszych ojców, abyśmy strzegli tego dziedzictwa, które stanowi o naszej, orawskiej tożsamości.

O godz. 19.00 pod pomnikiem Jana Pawła II wójt gminy Jabłonka wraz z delegacjami gmin partnerskich w obecności parafian z Jabłonki i przybyłych gości złożył wiązankę kwiatów. Następnie przedstawiciel każdej delegacji indywidualnie złożył hołd wielkiemu Polakowi. Zebrani odmówili modlitwę, którą poprowadzili ks. Rafał Kuchniak i ks. Zbigniew Kosowski. Orkiestra Dęta OSP z Lipnicy Małej zagrała minikoncert pieśni religijnych. Wspólnie odśpiewano „Barkę”. Wysłuchano mowy okolicznościowej wójta Antoniego Karlaka.

Działania są realizowane w ramach projektu: Wzmocnienie więzi partnerskich poprzez spójne realizowanie wspólnych celów w Zjednoczonej Europie
Nr 587957-CITIZ-1-2017-1-PL-CITIZ-TT EUROPE FOR CITIZENS Strand2: Democratic engagement and civic participation 2.1: Town Twinning
Programme Guide 2017.