Zapisane na kartach historii, czyli o współpracy gminy Jabłonka z Wolborzem i miastem Trstená

umowyW piątek 14 lipca 2017 r. o godz. 20.00 w siedzibie Orawskiego Centrum Kultury spotkały się delegacje wszystkich gmin partnerskich gminy Jabłonka. Okazja była szczególna, gdyż od 15. lat Jabłonka bardzo ściśle współpracuje z miastem Trstená; a od 10. lat z miastem i gminą Wolbórz. Wspólne działania, uczestniczenie w projektach służących rozwojowi tych obszarów, zgranie i zharmonizowany wkład w liczne przedsięwzięcia sprawiają, że ta współpraca ciągle się rozwija.

Fotorelacja - Łukasz Sowiński

belkaFotorelacja - Jan Ciepliński

Uroczystość rozpoczęła się od otwarcia wystawy nt. Historii współpracy partnerskiej z miastem Trstená i Wolborzem w holu Orawskiego Centrum Górnej Orawy. Każdy z gości miał możliwość przypomnienia sobie różnych przedsięwzięć, które przez te lata partnerzy wspólnie zorganizowali. W tym okresie odbywały się kolejne wybory, zmieniały się warunki pracy, a współpraca nadal kwitnie. Do tego nawiązywali w swoich przemówieniach jubilaci.
Momentem kulminacyjnym uroczystości było podpisanie pamiątkowego dokumentu potwierdzającego piętnastoletnią współpracę gminy Jabłonka i miasta Trstená przez wójta gminy Jabłonka Antoniego Karlaka i przewodniczącego Rady Gminy Jabłonka Eugeniusza Moniaka oraz primátorkę miasta Trstená Magdalénę Zmarzlákovą, a także podpisanie pamiątkowego dokumentu potwierdzającego dziesięcioletnią współpracę gminy Jabłonka i gminy, miasta Wolbórz przez wójta gminy Jabłonka Antoniego Karlaka i przewodniczącego Rady Gminy Jabłonka Eugeniusza Moniaka z burmistrzem Wolborza Andrzejem Jarosem i przewodniczącym Rady Miejskiej Wolborza Bogdanem Szulcem.

Podczas uroczystości wręczono pamiątkowe medale i dyplomy, na których uwieczniono te jubileusze. Po podpisaniu dokumentów nastąpiło ich uroczyste przekazanie. Nie brakowało wspomnień, podziękowań, kwiatów i okolicznościowych upominków.

W jubileuszu uczestniczyli także przedstawiciele pozostałych miast partnerskich gminy Jabłonka. Na czele delegacji Reicheilsheim (Niemcy) stała Wilma Liep (zastępca burmistrza), na czele delegacji miasta Hořice (Czechy) stał Aleš Svoboda (starosta), delegacji Nagymányok (Węgry) przewodził Karl Béla (burmistrz) i delegacji miasta Brebu (Rumunia) Adrian Ungureanu (burmistrz).

Uroczystość poprowadził dyr. OCK w Jabłonce Robert Kowalczyk. Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację ilustrującą bogatą współpracę jubilatów oraz film o Jabłonce.

Działania są realizowane w ramach projektu: Wzmocnienie więzi partnerskich poprzez spójne realizowanie wspólnych celów w Zjednoczonej Europie
Nr 587957-CITIZ-1-2017-1-PL-CITIZ-TT EUROPE FOR CITIZENS Strand2: Democratic engagement and civic participation 2.1: Town Twinning
Programme Guide 2017.