sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak Honorowym Obywatelem Miasta Brebu

rumunia 2017W dniach 25-27 sierpnia 2017 r. delegacja z gminy Jabłonka na czele z wójtem Antonim Karlakiem, na zaproszenie burmistrza Adriana Ungureanu przebywała w partnerskiej gminie Brebu w Rumunii.

W sobotę delegacja uczestniczyła w ekumenicznym nabożeństwie w monastyrze w Brebu. Głównym punktem wizyty było wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Brebu wójtowi gminy Jabłonka Antoniemu Karlakowi. Tytuł ten na wniosek  burmistrza Adriana Ungureanu przyznała Rada Gminy Brebu. Wójt Antoni Karlak w swoim wystąpieniu serdecznie podziękował za to wyjątkowe wyróżnienie. Podkreślił, że jest to zasługa całej społeczności gminy Jabłonka. Wspomniał również, że z rumuńskiej ziemi Wołoszczyzny przybyli pod Babią Górę wołoscy pasterze.

Honorowe Obywatelstwo to wielkie wyróżnienie dla wójta gminy Jabłonka i całej Orawy. Stanowi uwieńczenie wieloletniej współpracy gminy Jabłonka i gminy Brebu na niwie samorządowej. Jednocześnie rozsławia i promuje w Europie naszą małą ojczyznę Orawę. Na uroczystości obecni byli m.in.: ambasador Rumunii w Polsce Ovidiu Dranga, wojewoda Madalina Lupea, senator Iulian Dumitrescu, poseł George Ionescu, przewodniczący partii PNL Ludovic Orban, dyrektor Izby Handlowej Aurelian Gogulescu oraz samorządowcy i mieszkańcy gminy Brebu. Przybyli także przedstawiciele z naszych partnerskich gmin: z Reichelsheim w Niemczech sekretarz Gerd Hubner oraz z Nagymanyok na Węgrzech burmistrz Karl Bela. W uroczystości udział wzięła również delegacja z Kiszyniowa z Mołdawii.

Podczas dorocznego festynu w Brebu, wójt Antoni Karlak wręczył burmistrzowi Adrianowi Ungureanu „róg orawski”, jako symbol siły i wspólnoty kultury pasterskiej.