sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Gminie Jabłonka

IMG 2921thRok szkolny  2017/2018 pierwszy rok reformy oświatowej został rozpoczęty. Czwartego września uczniowie rozpoczęli naukę w ośmioletniej  szkole podstawowej. Szóstoklasiści, zamiast nauki w klasie pierwszej gimnazjum, kontynuują naukę w swojej szkole  w klasie siódmej. Młodzież klasy II i III gimnazjum kontynuuje naukę w klasach gimnazjalnych przy szkołach podstawowych. Likwidacji uległy Zespoły Szkół.

W szkołach podstawowych podjęło naukę 1608 uczniów, w klasach gimnazjalnych 441.

W poszczególnych szkołach  liczba uczniów  przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jabłonce              - 428 uczniów
+  klasy gimnazjalne                                     - 129 uczniów
Szkoła Podstawowa  Jabłonka-Bory               - 57 uczniów   
Szkoła Podstawowa  w Chyżnem                   - 78 uczniów
+ klasy gimnazjalne                                      - 26 uczniów
Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Lipnicy               - 109 uczniów
Szkoła Podstawowa  Nr 2 w Lipnicy Małej      - 131 uczniów
Szkoła Podstawowa  Nr 3 w Lipnicy Małej      - 96 uczniów
+  klasy gimnazjalne                                     - 90 uczniów
Szkoła Podstawowa  w  Orawce                    - 79 uczniów
+  klasy gimnazjalne                                    - 20 uczniów
Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Podwilku            - 77 uczniów
Szkoła Podstawowa  Nr 2 w Podwilku            - 95 uczniów
+  klasy gimnazjalne                                    - 44 uczniów
Szkoła Podstawowa  w Zubrzycy Dolnej        - 137 uczniów
+  klasy gimnazjalne                                    - 36 uczniów
Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Zubrzycy Górnej - 97 uczniów
Szkoła Podstawowa  Nr 2 w Zubrzycy Górnej - 130 uczniów
+  klasy gimnazjalne                                    - 96 uczniów
Szkoła Podstawowa  Nr 3 w Zubrzycy Górnej - 92 uczniów

Wychowaniem przedszkolnym  w Gminnym Przedszkolu Samorządowym oraz w oddziałach przy szkołach podstawowych objęte zostało 644 dzieci.

Czwartego września to  również  początek zajęć w Orawskiej  Samorządowej Szkole Muzycznej I stopnia w Jabłonce , gdzie naukę kontynuuje lub zaczyna od początku 131 uczniów. W  czasie wakacji dyrektorzy zadbali o to aby przygotować budynki szkół do przyjęcia uczniów, wykonując drobne remonty i prace konserwatorskie.