sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Budowa miasteczka ruchu drogowego w Jabłonce

miasteczkoInwestycja współfinansowana przez Województwo Małopolskie w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pn.: „Budowa miasteczek ruchu drogowego w województwie małopolskim”

Wartość inwestycji: 355 941,76 zł

w tym ze środków:

Województwo Małopolskie : 167 106,46 zł

Gmina Jabłonka : 188 835,30 zł

Efektem rzeczowym zrealizowanej inwestycji jest miasteczko ruchu drogowego. Miasteczko będzie wykorzystywane przez dzieci i młodzież do nauki bezpiecznego korzystania z dróg, nauki przepisów, zasad i reguł obowiązujących na drogach. Miasteczko Ruchu Drogowego wraz z organizacją ruchu umożliwia kształcenie i zdobywanie doświadczenia oraz uprawnień do prowadzenia rowerów i motorowerów na drogach publicznych przez dzieci i młodzież w ramach zajęć wychowania komunikacyjnego i wychowania fizycznego. Miasteczko Ruchu Drogowego zawiera wszystkie elementy wymagane w założeniach dla budowy miasteczek ruchu drogowego w województwie małopolskim.

 

zaproszeniemiasteczko

 

 zaproszeniemiasteczko2

 

Malopolska   HerbOrawy