sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"

plakat cuw miniSzanowni Państwo,

Uczniowie kończący szkołę stają przed wyborem kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym etapem w życiu. Ważne jest wyposażenie młodzieży w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej młodego człowieka. Uczeń powinien poznać siebie, swoje słabe i mocne strony oraz własne predyspozycje zawodowe, by mógł dokonać prawidłowego wyboru.

Gmina Jabłonka bierze udział w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego
w Małopolsce II (w zakresie doradztwa zawodowego). Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś Priorytetowa: Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.

W ramach projektu w szkołach:

 • Zespół Szkół w Podwilku - Gimnazjum w Podwilku (od 1 września Szkoła Podstawowa nr 2 w Podwilku)
 • Zespół Szkół w Orawce - Gimnazjum w Orawce (od 1 września Szkoła Podstawowa
  w Orawce)
 • Zespół Szkół w Zubrzycy Górnej - Gimnazjum w Zubrzycy Górnej (od 1 września Szkoła Podstawowa nr 2 w Zubrzycy Górnej)
 • Zespół Szkół w Zubrzycy Dolnej - Gimnazjum w Zubrzycy Dolnej (od 1 września Szkoła Podstawowa w Zubrzycy Dolnej)
 • Zespół Szkół w Jabłonce - Gimnazjum w Jabłonce (od 1 września Szkoła Podstawowa
  nr 1 w Jabłonce)
 • Zespół Szkół w Chyżnem - Gimnazjum w Chyżnem (od 1 września Szkoła Podstawowa
  w Chyżnem)
 • Zespół Szkół w Lipnicy Małej - Gimnazjum w Lipnicy Małej (od 1 września Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnicy Małej)

utworzone zostaną Szkolne Punkty Informacji i Kariery (tzw. SPInKi) – miejsca, w których dostępny będzie dla uczniów szkolny doradca zawodowy.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szkolny Punkt Informacji i Kariery oferuje młodzieży pomoc w:

 • zaplanowaniu własnego rozwoju zawodowego,
 • poznaniu zawodów przyszłości,
 • przygotowaniu się do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i przyszłego zawodu,
 • poznaniu swoich mocnych stron,
 • przygotowaniu się do samodzielnego poruszania się na rynku pracy.

Od września w ramach projektu prowadzone będą zajęcia warsztatowe i konsultacje indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego zgodnie z opracowanym harmonogramem dla uczniów klas II i III gimnazjum. Wsparcie doradcze zakończone będzie stworzeniem Indywidualnego Planu Działań dla ucznia oraz otrzymaniem zaświadczenia o uczestnictwie w programie.

Termin rekrutacji do projektu: od 11.09.2017 r. do 29.09.2017 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego dostępny jest na stronie internetowej gminy: www.jablonka.pl oraz w sekretariatach szkół.

Informacja do rodziców

Regulamin z załącznikami

Zarządzenie