sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Otwarcie miasteczka rowerowego

IMG 7555thW dniu 12.10.2017r. o godzinie 13.00 odbyło się uroczyste otwarcie Miasteczka Rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jabłonce. Inicjatorem i pomysłodawcą tej inwestycji był Pan Antoni Karlak Wójt Gminy Jabłonka. Dzięki zaangażowaniu Pana A. Karlaka oraz Rady Gminy Jabłonka i dzięki znaczącemu wsparciu Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Radnych Województwa doszło do wybudowania Miasteczka Rowerowego, które będzie ważnym obiektem dla wszystkich mieszkańców Gminy, a w szczególności dla dzieci uczestniczących w edukacji o ruchu drogowym poprzez nabieranie praktycznych umiejętności w zakresie ruchu drogowego i nauki znaków drogowych.

W uroczystym otwarciu udział wzięli między innymi: Gospodarz Gminy Pan Antoni Karlak, Pan Stanisław Barnaś – Radny Województwa Małopolskiego, V-ce Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Zubrzycka, Pani Grażyna Karlak- Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej oraz Radni Gminy Jabłonka, Pan Marek Sułek-Kierownik Zespołu ds. BRD w Departamencie Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Pan Wiesław Kądziołka- Zastępca Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Pani Maria Głuszak- Wizytator Kuratorium Oświaty Delegatura w Nowym Targu, Pan Mariusz Murzyniak- projektant, Pan Mirosław Bałaś- wykonawca oraz pracownicy Gminy Jabłonka.

Wokół zgromadziły się dzieci z Gminnego Przedszkola Samorządowego w Jabłonce oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jabłonce. Uroczyste poświęcenia obiektu dokonał ks. Zbigniew Kosowski Wikary Parafii w Jabłonce. Z całą pewnością inicjatywa ta będzie się cieszyła wielkim zainteresowaniem i będzie dobrze służyć naszym pociechom ze wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych

fot. Jakub Wojtyczek