sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Forum Samorządowców i Mieszkańców

debata2017

W Jabłonce 3 listopada 2017r. samorządy Gmin Bystra-Sidzina, Czarny Dunajec, Jabłonka, Jordanów, Maków Podhalański, Raba Wyżna, Spytkowice i Zawoja zorganizowały forum w sprawie sprzeciwu  wobec planów utworzenia parków krajobrazowych na terenie gmin oraz zmienionego przebiegu planowanej drogi ekspresowej S7 Rabka – Chyżne.

Fotorelacja - Łukasz Sowiński

Fotorelacja - Jan Ciepliński

Rezolucja Forum Samorządowców i Mieszkańców Gmin Bystra-Sidzina, Czarny Dunajec, Jabłonka, Jordanów, Maków Podhalański, Raba Wyżna, Spytkowice i Zawoja w sprawie projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego

Najpierw gospodarz forum Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak przywitał wszystkich przybyłych mieszkańców gmin oraz gości. Obecni byli: poseł na Sejm RP Anna Paluch, senator RP Andrzej Pająk, były senator i marszałek Janusz Sepioł, radni Sejmiku Małopolskiego: Barbara Dziwisz, Stanisław Barnaś, Marek Haber, Jan Piczura i Marek Wierzba, starosta powiatu nowotarskiego Krzysztof Faber, starosta powiatu suskiego Józef Bałos. Zgromadzeni mogli obejrzeć film wprowadzający w problematykę forum. Potem wójt Antoni Karlak zaprosił do stołu prezydialnego i zabrania głosu organizatorów: Wójta Gminy Bystra-Sidzina Stanisława Tempkę, Wójta Gminy Czarny Dunajec Józef Babicza, Wójta Gminy Jordanów Stanisława Pudo, Burmistrz Makowa Podhalańskiego Pawła Salę, Wójt Gminy Raba Wyżna Andrzeja Dziwisza, Sekretarz Gminy Spytkowice Grażynę Wojdyłę, Wójta Gminy Zawoja Marcina Pająka. Wójt Antoni Karlak w swoim wystąpieniu podkreślił, że solidarny i mocny sprzeciw wszystkich gmin wynika z tego, że przewidywane zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego ograniczą rozwój naszych gmin. Są one w niekorzystne dla naszych mieszkańców i jest to decyzja nieobywatelska, nielicząca się z głosem społeczności lokalnych. Wszyscy wójtowie w sposób zdecydowany kwestionowali projekt utworzenia parków krajobrazowych na terenie gmin, zmian w przebiegu planowanej drogi ekspresowej S7 Rabka – Chyżne, południowej obwodnicy Jabłonki oraz obwodnicy Makowa Podhalańskiego. Następnie głos zabrali goście oraz zgromadzona publiczność.

W burzliwej dyskusji dominowały głosy sprzeciwu, kwestionujące założenia w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego i postulowano o dokonanie zmian w projekcie w/w Planu z uwzględnieniem zastrzeżeń wskazanych w wystąpieniach. Na zakończenie wszyscy wójtowie, organizatorzy forum, podpisali rezolucję Samorządowców i Mieszkańców Gmin Bystra-Sidzina, Czarny Dunajec, Jabłonka, Jordanów, Maków Podhalański, Raba Wyżna, Spytkowice i Zawoja wyrażającą sprzeciw w sprawie projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego. Gospodarz Antoni Karlak wręczył podpisaną rezolucję przedstawicielowi Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie Januszowi Sepiołowi.