sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

V Kiermasz Szkół Ponadgimnazjalnych

kiermaszWychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom uczniów, pedagog szkolny Bernadeta Plaszczak oraz nauczyciel bibliotekarz Renata Wontorczyk ze Szkoły Podstawowej nr w Jabłonce 15 marca 2018 roku zorganizowały pod patronatem Wójta Gminy Jabłonka w Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce po raz piąty „Kiermasz Szkół Ponadgimnazjalnych”.

Po oficjalnym otwarciu przez wójta Antoniego Karlaka, na Sali widowiskowej Pani Sabina Pilch przedstawiła informacje na temat projektu PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - realizowanego od września 2017 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jabłonce. Projekt współfinasowany przez Unię Europejską w ramach środków funduszu społecznego został opracowany przez Katarzynę Jaromin i Sabinę Pilch i obejmuje okres od 30 września 2017 do 29 września 2019 roku. W tym czasie 22 nauczycieli weźmie udział w różnorodnych kursach językowych: języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego oraz w szkoleniach metodycznych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Hiszpanii oraz na Malcie. Pierwsze wyjazdy odbyły się już w listopadzie 2017 roku. Dwie anglistki odbyły tygodniowe szkolenie metodyczne na Malcie. Kolejna grupa 3 nauczycielek wyjechała w lutym na dwutygodniowy kurs językowy do Cambrigde w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu projektowi nasza placówka zyskuje wiele cennych doświadczeń i z pewnością będzie stanowiła bardziej atrakcyjne środowisko do zdybywania wiedzy dla naszych uczniów. Poprzez wyjazdy zagraniczne nauczycieli szkoła nawiązuje nowe znajomości poza granicami, a nauczyciele poszerzają swoje horyzonty i wzmacniają motywację do bardziej efektywnej pracy. Po krótkim wystąpieniu Pani Sabiny Pilch szkoły ponadgimnazjalne przedstawiły swoje oferty na rok szkolny 2018/2019, w formie prezentacji i przedstawień. Na giełdę zaproszono placówki z terenu powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego. W spotkaniu brali udział reprezentanci 13 szkół, którzy przygotowali swoje stanowiska, aby w jak najlepszy i przekonywujący sposób, zachęcić gimnazjalistów z gminy Jabłonka oraz Lipnica Wielka do swojej szkoły. Młodzież miała możliwość konsultacji z wybranymi szkołami, mogła porozmawiać o rekrutacji i programie nauczania. Wiele szkół przygotowało foldery informacyjne, pokazy multimedialne, zaprezentowano eksponaty i efekty nauki praktycznej w szkole. Większość gimnazjalistów jeszcze nie wie, jaką szkołę wybrać, może niektórzy właśnie dzięki takim przedsięwzięciom podejmą decyzję, gdzie wybiorą się po gimnazjum, a ci którzy wyboru dokonali już dawno utwierdzili się w słuszności podjętej już decyzji.

Na tegorocznym Kiermaszu prezentowały się następujące szkoły:

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W LIPNICY WIELKIEJ
2. SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA - ZASADNICZA SZKOŁA WIELOZAWODOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W JABŁONCE
3. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W JABŁONCE
4. PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CZARNYM DUNAJCU
5. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CZARNYM DUNAJCU
6. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I PLACÓWEK IM. S. STASZICA W NOWYM TARGU
7. PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA VENULETA W NOWYM TARGU
8. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W NOWYM TARGU
9. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W NOWYM TARGU
10. ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. DR WŁADYSŁAWA MATLAKOWSKIEGO W ZAKOPANEM
11. CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W NOWYM TARGU
12. BRANŻOWA SZKOŁA NR 5 W NOWYM TARGU
13. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W NOWYM TARGU