sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Podróże kształcą i ubogacają – pierwsze relacje nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jabłonce z wyjazdów na zagraniczne szkolenia w ramach programu PO WER

20171110 121948thSzkoła Podstawowa Nr 1 w Jabłonce to placówka znajdująca się w bogatym pod względem kulturalnym i tradycyjnym regionie Orawy. Szkoła kształci ponad 600 uczniów w różnym wieku. Kadra pedagogiczna ma więc sposobność pracy w kilku grupach wiekowych, co pozwala na rozwój i ciągłe doskonalenie warsztatu pracy. Nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej to aktywny i prężnie działający zespół dostrzegający konieczność ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji. Szkoła stale się rozwija, stawia na wysoki poziom kształcenia i dobrze wykwalifikowaną i ambitną kadrę. Otwartość nauczycieli na nowości i ciekawostki z dziedziny metodyki nauczania, dydaktyki, a także szeroko pojętego procesu wychowawczego, w którym to szkoła bierze udział od pierwszych chwil obecności ucznia w szkole, znakomicie wpisuje się w cele projektu pt. „Umiejętności językowe oraz kreatywna metodologia - kluczem do sukcesu w nauczaniu”.

Projekt realizowany jest w szkole od 30 września 2017 roku w  ramach programu PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Jest to program współfinasowany przez Unię Europejską w ramach środków funduszu społecznego. Napisany przez panią Sabinę Pilch i Katarzynę Jaromin projekt obejmuje 22 nauczycieli, którzy wezmą udział w różnorodnych kursach językowych oraz w szkoleniach metodycznych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Hiszpanii oraz na Malcie.

Pierwsi nauczyciele podjęli już wyzwanie odbycia mobilności w ramach programu PO WER. Dwie anglistki Sabina Pilch oraz Dominika Traczyk odbyły tygodniowe szkolenie metodyczne na Malcie. Szkoła ETI Malta mieści się w St. Julian‘s. Wyjazd odbył się w listopadzie 2017 roku w terminie od 6 do 11 listopada. Nauczycielki wybrały szkolenia odpowiadające tematyką głównym założeniom projektu. W trakcie trwania zajęć miały sposobność  pracy w międzynarodowych grupach nauczycieli z Rumunii, Niemiec, Włoch, a także Polski.

Pani Sabina Pilch uczestniczyła w kursie zatytułowanym Empowerment in ICT Skills –Making Use of Technology – „Wzmocnienie umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - wykorzystanie technologii.” Celem szkolenia było  podniesienie kompetencji komputerowych poprzez używanie różnorodnych narzędzi TIK. Zajęcia, w których uczestniczyła nasza anglistka miały na celu rozwijanie metod nauczania opartych o technologię komputerową, a także tworzenie pomocy naukowych takich jak blog, strony internetowe, animacje slajdów, przygotowanie i nagrywanie plików audio
do wykorzystania on-line i tworzenie ćwiczeń on-line.

Pani Dominika  Traczyk wybrała jako cel swojego wyjazdu zdobycie wiedzy na temat metody CLIL - Practical  Methodology for Teachers working with CLIL – „Praktyczna metodologia dla nauczycieli pracujących z CLIL.”  W trakcie zajęć pani Traczyk zapoznała się z metodą CLIL, zastosowaniem jej podstaw w procesie nauczania w różnorodnych kontekstach. Brała udział w warsztatach w trakcie, których nauczyciele opracowywali przykładowe zajęcia w oparciu o metodę CLIL. Nawiązała współpracę z nauczycielami z Włoch i Niemiec mając nadzieję na wspólną realizację projektów metodą CLIL.

Kolejna grupa 3 nauczycielek wyjechała w lutym (12-23.02.2018) na dwutygodniowy kurs językowy do Cambrigde w Wielkiej Brytanii. Panie: Dorota Prylińska, Ewa Machaj i Magdalena Lichosyt odbyły intensywny kurs języka angielskiego w Stafford House Cambrigde. Uczestniczyły w zajęciach na różnym poziomie zaawansowania językowego prowadzonych na wysokim poziomie. Kurs obejmował 25 godzin zajęć w ciągu tygodnia (zajęcia grupowe i indywidualne). Każdy uczestnik był zobowiązany do przystąpienia do cotygodniowych testów sprawdzających zdobyte umiejętności. Na zakończenie kursu nauczycielki otrzymały certyfikaty  potwierdzające zdobyte umiejętności językowe zgodnie z Common European Framework of Referece czyli Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

Oto, jak w krótkich słowach nauczycielki relacjonują swoje wyjazdy :

Sabina Pilch
 
„Mój wyjazd i odbyte szkolenie to niezwykle motywujące doświadczenie. Możliwość ciągłego posługiwania się językiem angielskim udoskonaliła moje kompetencje językowe. Szkolenie było również wspaniałym wydarzeniem towarzyskim i kulturowym. Miałam sposobność wyjazdu na liczne wycieczki, w trakcie których nawiązywałam nowe znajomości i poznałam kulturę i historię Malty i Gozo. Wyjazd z pewnością wpłynął bardzo pozytywnie nie tylko na mnie, ale również pośrednio będzie przynosił korzyści uczniom, z którymi prowadzę zajęcia. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuję systematycznie na zajęciach. Zachęcam wszystkich do udziału w tego typu szkoleniach. Ubogacają, uczą i motywują.”

Magdalena Lichosyt

„Taki wyjazd zapewnia świetne wspomnienia, przeżycia, poznanie wspaniałych ludzi i nowych wrażeń. Jest także wspaniałą okazją do sprawdzenia samego siebie. Pozwala rozwinąć skrzydła, poszerzyć światopogląd, uczy tolerancji. (…) Taka mobilność inspiruje i ubogaca,  zarówno w wiedzę o życiu ludzi w Cambridge jak i w innych krajach. Udziela się odmienna mentalność i spojrzenie na życie. Zapewne zdobyte przeze mnie nowe doświadczenie zostanie wykorzystane w pracy z młodzieżą zarówno na różnych przedmiotach zawodowych jak i godzinie wychowawczej.”
Ewa Machaj

„Wyjazd był dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem, był świetną okazją do poznania różnic kulturowych, systemów edukacji i realiów pracy. Rozmawiałam tylko w języku angielskim, ponieważ uczestnicy kursu pochodzili z różnych krajów świata (RPA, Arabia Saudyjska, Portugalia, Brazylia, Francja, Chiny, Rosja), co zmuszało do wytężenia swojego umysłu. To dobry sposób na zdobywanie i doskonalenie umiejętności językowych, ale również nawiązanie kontaktów i znajomości z osobami z innych krajów. To niesamowite doświadczenie nauki języka w kraju w którym tego języka się używa. Dla mnie był to również czas i okazja do poznania ciekawych miejsc i ludzi. Zwiedziłam Oxford, Londyn i Ely.”      

Dzięki odbytym szkoleniom wszystkie nauczycielki udoskonaliły swoje umiejętności językowe, interpersonalne i społeczne. Poznały aspekty kultury maltańskiej, angielskiej i innych krajów poprzez rozmowy z uczestnikami szkolenia i nauczycielami prowadzącymi zajęcia. Zdobyte umiejętności systematycznie wdrażają w procesie dydaktycznym i wychowawczym. Program cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród nauczycieli. Dotychczasowe wyjazdy okazały się bardzo udane. Nauczyciele są zadowoleni, zdobytą wiedzę wprowadzają w pracy naszej szkoły. Kolejni nauczyciele z niecierpliwością oczekują wyjazdów, które odbędą się już w te wakacje.  

Opracowała: Sabina Pilch
Koordynator projektu PO WER