sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Budowa mostu „za Zubrzycką Wodą” na potoku Zubrzyca - Inwestor Urząd Gminy Jabłonka.

mostyWójt Antoni Karlak informuje mieszkańców Gminy Jabłonka że Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpocznie budowę mostu na rzece Czarna Orawa. Równocześnie informuję, że wspólnym wysiłkiem z Zarządem Dróg Wojewódzkich otrzymamy dofinansowanie na budowę objazdowego mostu na potoku „Zubrzyca” łączącego się z ulicą  1 – Maja. Będzie to więc alternatywny przejazd na trasie Jabłonka - Zubrzyca. Jest to o tyle ważne, że pierwotny projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 957 nie przewidywał objazdu mostem zastępczym, co spowodowałoby ogromne utrudnienia dla mieszkańców Zubrzycy Dolnej i Górnej oraz Jabłonki.