Podziękowanie za pracę Pani Emilii Janowiak

DSC 0131thPani Emilia Janowiak swoją karierę zawodową rozpoczęła w dniu 15 września 1973 r. jako pracownik księgowości Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej, a następnie w Urzędzie Gminy w Jabłonce. Przez 3 lata pracowała w brygadzie Remontowo - Budowlanej przy Liceum Ogólnokształcącym w Jabłonce. W Urzędzie Gminy Jabłonka pełniła funkcje Zastępcy Skarbnika Gminy przez 23 lata.

Pani Emilio, serdecznie dziękujemy za wieloletni wysiłek podejmowany dla dobra lokalnej społeczności. Życzymy Pani dużo pogody ducha, sił i aktywności potrzebnej do realizowania swoich planów i zamierzeń.

Wójt Gminy Jabłonka, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.