sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Apel Wójta Gminy Jabłonka o utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonka

Zwracam się do wszystkich Mieszkańców Gminy Jabłonka o utrzymanie czystości i porządku na posesjach i wokół nich zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jak i przyjętego przez Radę Gminy Jabłonka Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonka.

Proszę, utrzymujmy w ładzie i czystości przyległe do posesji rowy, korytka i chodniki. Nie zatruwajmy powietrza rakotwórczymi związkami powstającymi podczas spalania śmieci, nie wywoźmy śmieci do lasu, nie zaśmiecajmy brzegów rzek! !!!

Przypominam, że Właściciel każdego gospodarstwa zamieszkałego ma obowiązek posiadać pojemnik na odpady, a w terenie skanalizowanym przyłączyć budynek do sieci kanalizacji sanitarnej lub regularnie wywozić ścieki z szamba i posiadać dowody realizacji takiej usługi. W ramach opłaty za wywóz śmieci zostaną odebrane wszystkie odpady wytworzone na posesjach.

Wspólnym staraniem sprawmy, aby Gmina Jabłonka była wzorem ładu, porządku i czystości!

Dbajmy o swoje zdrowie i zdrowie innych! Chrońmy środowisko naturalne dla siebie i innych pokoleń!