sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Kolejne inwestycje oddane w Gminie Jabłonka

MG 3727thW dniu 4 maja bieżącego roku zostały oddane do użytku następujące inwestycje w naszej gminie: most „Na Tomasówkę” na cieku Solawka w Zubrzycy Górnej, most „Koło kościoła” na cieku Syhlec w Lipnicy Małej oraz droga Rajsztag pod Babia Górą w Zubrzycy Górnej. Mosty zostały odbudowane ze środków z dotacji celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz własnych środków Gminy Jabłonka, a droga została wykonana w ramach współpracy Gminy Jabłonka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie poprzez Nadleśnictwo Nowy Targ oraz Babiogórski Park Narodowy

Inwestycje otwarte będą służyć mieszkańcom gminy i wszystkim użytkownikom, a droga Rajsztag zwiększy atrakcyjność turystyki pieszej i rowerowej na Orawie. W otwarciach uczestniczyli mieszkańcy, samorządowcy oraz przedstawiciele Lasów Państwowych i Babiogórskiego Parku narodowego. Gospodarzem uroczystości był Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak.

fot. Łukasz Sowiński