„ Jestem cool – mam swoje pasje” - podsumowanie akcji wraz ze szkoleniem profilaktycznym

coolZwieńczeniem tegorocznej akcji na terenie Gminy Jabłonka jest wystawa prac konkursowych zorganizowana w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce połączona z uroczystą galą rozdania nagród w obecności Wójta Gminy Jabłonka Pana Antoniego Karlak, Dyrektora  Centrum Usług Wspólnych Pani Dyrektor Marii Staszkiewicz oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pedagogów z terenu Gminy Jabłonka realizujących przedsięwzięcia profilaktyczne.

Współczesny świat pełen jest możliwości, razem z pozytywnymi aspektami postępu cywilizacyjnego pojawiają się liczne zagrożenia. Młodzi ludzie uciekają w wirtualną rzeczywistość, używki, zatracają poczucie czasu oraz tracą relacje społeczne. Obserwując młodzież zauważamy niepokojący trend zamknięcia się przed ludźmi, nieumiejętnego spędzania czasu wolnego , konfliktów społecznych i coraz niższego poczucia obowiązku i wiary we własne możliwości. Dlatego nagradzać należy każdego, kto posiada i pielęgnuje własne zainteresowania i pasje, bowiem one uczą każdego z nas systematyczności i organizacji pracy, niejednokrotnie odpowiedzialności za drugiego człowieka i współdziałania w grupie. Pasja wypełnia czas wolny, odpręża i daje poczucie wolności- inspiruje nas i pozwala spełniać marzenia. Warto podkreślić, że mając swoje pasje nie szuka się drogi na skróty, pozostaje się daleko od niebezpieczeństw jakie niosą za sobą używki - zainteresowanie jest więc samo w sobie profilaktyką, czynnikiem chroniącym.

Dzisiaj mamy możliwość spotkać się z Wami drodzy uczniowie, aby nagrodzić Was nie tylko za pięknie wykonane prace plastyczne, ale głównie za to, że jesteście przykładem dla innych. Pokazujecie, jak ważne w życiu człowieka jest ukierunkowanie na cele, do których się dąży i niejednokrotnie osiąga się je ciężką pracą, lecz z satysfakcją. Wasza postawa stanowi dla nas manifest przeciwko wybieraniu życia na skróty, ucieczki od rzeczywistości i używek oraz „epidemii” współczesnych czasów-samotności. Zarażajcie pasją swoich rówieśników i bliskich.
 W podziękowaniu za Wasze zaangażowanie, poświęcony czas, trud i kreatywność, a przede wszystkim za wytrwałość w realizacji własnych pasji chcemy Was dzisiaj nagrodzić.
Gratuluję zwycięzcom i wszystkim nagrodzonym. Podsumowując nasze spotkanie chcę jeszcze raz podkreślić, że  w życiu każdego człowieka jest czas na osiągnięcie wyznaczonych celów. Jednak po ich spełnieniu, a także pomiędzy nimi, zostaje codzienna rutyna. Pamiętajmy więc, że pasje, hobby i przyjemności są kopalnią siły, energii i szczęścia, kreują naszą osobowość i wpływają na nasz ciągły rozwój. Nie bójmy się wyzwań, ponieważ mogą być one początkiem czegoś dobrego!
„To nasza pasja dodaje nam skrzydeł, unosi nas ponad wszystko.
Daje milion powodów do radości, uczy przezwyciężać strach i słabości.”

W ramach kampanii zorganizowano spotkanie pedagogów Gminy Jabłonka w celu ustalenia priorytetów oraz kierunków działań. Opracowano konkurs gminny pt. „ Jestem cool – mam swoje pasje”, ukierunkowany na podkreślenie talentów i pozytywnego sposobu spędzania czasu wolnego- dalekiego od świata używek.  Na terenie szkół zaangażowano uczniów w zajęcia podczas których poznawali nie tylko siebie, ale zacieśnili więzi z kolegami oraz poszerzyli wiedzę na temat szkodliwego wpływu alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Dodatkowo w szkołach przygotowane były gazetki ścienne dla uczniów i rodziców o tematyce profilaktycznej  i psychospołecznej. W wybranych placówkach oświaty przeprowadzono spotkania połączone  z pedagogizacją rodziców , prowadzone przez szkolnych pedagogów i psychologów. Zorganizowano również szkolenia dla nauczycieli na temat substancji psychoaktywnych oraz spotkania dla rodziców z przedstawicielami Policji, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ponoszące kompetencje wychowawczo – opiekuńcze. Uczniowie brali udział w spektaklu profilaktycznym oraz festiwalu talentów. Wspólnie z pedagogami przygotowywali plakaty profilaktyczne i poznawali własne predyspozycje. Efektem podjętych działań jest podniesienie kompetencji psychospołecznych uczniów, a także poznanie sposobów na rozpoznanie zagrożeń  i instytucji wspierających rodzinę i szkołę w zapobieganiu uzależnieniom, ale również rozwijających talent i pasje dzieci i młodzieży.

fot. Łukasz Sowiński