sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny:

Grażyna Karlak – Przewodnicząca Komitetu

Bolesław Wójcik – Z-ca Przewodniczącej Komitetu, Z-ca Wójta Gminy Jabłonka

Bernadeta Plaszczak – Z-ca Przewodniczącej Komitetu, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

Karolina Strama – Z-ca Przewodniczącej Komitetu, Dyrektor Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce

Danuta Sarniak – Skarbnik Gminy Jabłonka

Eugeniusz Moniak – Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka

Magdalena Dziubek – senior, działacz społeczny

Andrzej Madeja – senior, działacz społeczny

Maria Łaciak – Dyrektor Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce

Anna Tomala – współpraca ze stowarzyszeniami i związkami

Grażyna Wierczek – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce

Piotr Pukowski – Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

Katarzyna Karkos – historyk

Andrzej Kwiecień – historyk

Jan Łabuz – historyk

Józef Machaj – Prezes Leśnej Wspólnoty Urbarialnej w Jabłonce

Andrzej Buroń – Prezes Zarządu Gminnego OSP

Jan Kuczkowicz – Komendant Gminny OSP

Przemysław Olenderek – Dyrektor Orawskiego Centrum Zdrowia w Jabłonce

Konsultacje historyczne - dr hab. Jerzy Roszkowski