sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Nowe oblicze Jabłonki

Nowe oblicze Jabłonki

 
Trwa przebudowa krajowej „siódemki” a wraz z nią modernizacja chodnika nie tylko w centrum Jabłonki ale na całym odcinku Orawy, łącznie ok. 15 km. Dzięki staraniom Wójta Gminy Pana Antoniego Karlaka oraz zgody i życzliwości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zamiast planowanej płyty chodnikowej jest układany chodnik z kostki brukowej szarej , a wszystkie zjazdy i zajazdy z kostki czerwonej.

Uciążliwości mieszkańców i użytkowników drogi trwać będą jeszcze kilka miesięcy, ale perspektywa nowego oblicza Jabłonki sprawia, że wszyscy mieszkańcy bardzo cierpliwie i z wielką wyrozumiałością pokonują te przeszkody. Wykonawca chwali mieszkańców Jabłonki za brak skarg i interwencji z powodów poszerzania drogi, zmiany profilów wyjazdów itp., a mieszkańcy chwalą Podhalańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych za solidne i estetyczne  wykonawstwo.

Jednocześnie Wójt Gminy Antoni Karlak wraz z Kierownictwem robót, apeluje do wszystkich użytkowników drogi o zachowanie szczególnej ostrożności,  nie utrudnianie ruchu poprzez parkowanie na odcinku przebudowy, jazdę z wielką ostrożnością i wzajemną uprzejmością.