sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Nagroda im. Grzegorza Palki dla Wójta Gminy Jabłonka

nagroda grzegorz palkaW dniu 21 października 2018 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia po raz XXI Nagród im. Grzegorza Palki, nadawanych przez Ligę Krajową, która w tym roku obchodzi 25-lecie.

Laureatem Nagrody im. Grzegorza Palki w 2018 roku w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym został Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, który został nagrodzony za działalność na rzecz rozwoju lokalnej społeczności oraz zachowania orawskiego dziedzictwa kulturowego.

www.ligakrajowa.org.pl