sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Komunikat Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu

pinbW związku z wystąpieniem w ostatnich dniach intensywnych opadów śniegu na terenie powiatu nowotarskiego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu przypomina o konieczności zapewnienia systematycznego odśnieżania dachów, aby nie dopuścić do przeciążenia konstrukcji dachowych, a tym samym nie doprowadzić do katastrof budowlanych.

Proszę również w ramach powyższych kontroli o sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych:dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zwraca uwagę, iż na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa obowiązek zapewnienia właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych wynikających z ustawy prawo budowlane

Komunikat Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu