sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Powołanie – to dar i tajemnica

„Powołanie – to dar i tajemnica”
( Jan Paweł II )

 
Tymi słowami Wójt GminyJabłonka  Antoni Karlak powitał w urzędzie gminy dostojnego gościa Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Jana Szkodonia. Ksiądz Biskup został zaproszony z okazji 20-tej rocznicy otrzymania Sakry Biskupiej. Radni, Sołtysi i pracownicy urzędu  złożyli podziękowanie  za to, że jako nasz Rodak z Ziemi Orawskiej Ks. Biskup dostąpił tak wielkiej godności i z wielkim oddaniem i pokorą spełnia kapłańską powinność. W zamian wszyscy zebrani w Urzędzie i wszyscy Orawianie otrzymali najlepsze  życzenia i błogosławieństwo.