sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Orawska Samorządowa Szkoła Muzyczna - nabór kandydatów na rok szkolny 2019/2020

OSSM 2019Orawska Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jabłonce ogłasza nabór kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 na następujące instrumenty: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, flet, klarnet, saksofon, trąbka, akordeon, perkusja.

Szkoła uczy gry na instrumentach akustycznych.

Podania prosimy składać w sekretariacie Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej
od poniedziałku do czwartku w godz. 12.00 – 17.00

Przesłuchania kandydatów odbędą się: 31 maja 2019 roku o godz. 15-18

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Szkoły pod numerem telefonu 530 797 145

 

 

Szkoła muzyczna I stopnia prowadzi edukację w dwóch cyklach:

- 6-letnim, dla kandydatów mających ukończone 5 lat do 8,

- 4-letnim, dla kandydatów mających ukończone 8 lat do 16.

 

Badanie przydatności kandydata do szkoły muzycznej I stopnia polega na:

1) powtórzeniu krótkiego rytmu

2) powtórzeniu krótkiej melodii za głosem

3) powtórzeniu krótkiej melodii za instrumentem

4) określaniu wysokości dźwięku

5) rozróżnianiu ilości dźwięków

 

Do podania należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Więcej informacji na stronie internetowej szoły: http://www.muzyczna.jablonka.pl/