sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Europa dla obywateli

Konferencja 201912 lipca 2019 r. o godz. 19.30 w siedzibie Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce odbyła się konferencja poświęcona współpracy Gminy Jabłonka z Miastami Partnerskimi nt. Europe for Citizens. Przewodniczył jej wójt Antoni Karlak, a prowadziła dyr. OCK Karolina Strama. Najpierw powitała wszystkich uczestników tego panelu dyskusyjnego, a następnie krótko przypomniała przebieg współpracy naszej gminy z zagranicznymi partnerami.

Miasta i gminy partnerskie na spotkaniu reprezentowały delegacje: ze Słowacji: na czele primator miasta Trstená Magdaléna Zmarzláková; z Wolborza: na czele z burmistrzem miasta i gminy Andrzejem Jarosem, zastępcą burmistrza Dymitrem Jędryką, przewodniczącym Rady Miejskiej Zbigniewem Klewinem; z Niemiec na czele: przewodniczący Rady Miasta Reichelsheim Jürgen Göttman i sekretarz rady Gerd Hübner; z Rumunii: na czele burmistrz gminy Brebu Adrian Ungureanu; z Czech na czele: starosta miasta Hořice Aleš Svoboda i mistostarosta Jana Bouzková; z Czech: na czele Martin Procházka - místostarosta Gminy Mosty koło Jabłonkowa.

Gminę Jabłonka reprezentowali m.in.: wójt Antoni Karlak, zastępca wójta Bolesław Wójcik, przewodniczący Rady Gminy Jabłonka Eugeniusz Moniak, skarbnik Danuta Sarniak, sekretarz Artur Górka, radna Grażyna Karlak, kier. ZUK-u Piotr Pukowski.

Każdy burmistrz, starosta i wójt mówili o współpracy partnerskiej w celu kształtowania Unii Europejskiej w oparciu o solidarność i działanie. Dyskutowano o zorganizowaniu w przyszłym roku spotkania strażaków ochotników, podczas którego nie tylko będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, ale przede wszystkim zmierzyć się w rywalizacji sprawnościowej.

Dyskusja upłynęła w przyjaznej atmosferze. Nie brakowało w niej wspomnień, a także anegdot, które powstały dzięki tym wspólnym działaniom.

foto. Jan Ciepliński