sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze

Zawody Pozarnicze 2019W dniu 8 września 2019 roku na stadionie sportowym w Jabłonce odbyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Gospodarzem i organizatorem zawodów był Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak wraz z Zarządem Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na czele z Komendantem Oddziału Gminnego ZOSP RP Janem Kuczkowiczem oraz Prezesem Gminnym ZOSP RP Panem Andrzejem Buroniem.Na zawodach gościli: Komendant Powiatowy PSP w Nowym Targu, brygadiera Mariusz Łaciak. Obecność tak wielu gości i kibiców na zawodach świadczy o wysokiej randze zawodów i zainteresowaniu ochroną przeciwpożarową w Gminie Jabłonka. Sędzią głównym zawodów mł. bryg. Piotr Hodorowicz. Wszystkie drużyny zostały nagrodzone nagrodami rzeczowymi (sprzęt osobistej ochrony przeciwpożarowej, sprzęt łączności), pucharami, nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Wójta Gminy Jabłonka. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Składamy podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia zawodów, naczelnikom i prezesom jednostek OSP przygotowujących drużyny uczestniczące w zawodach a zwłaszcza opiekunom Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Komendantowi Powiatowemu PSP w Nowym Targu - brygadierowi Mariuszowi Łaciakowi wraz z komisją sędziowską.


Wyniki zawodów:

Jednostki OSP Męskie (gr. A)

1. OSP Jabłonka
2. OSP Zubrzyca Górna
3. OSP Lipnica Mała
4. OSP Chyżne
5. OSP Orawka
6. OSP Zubrzyca Dolna

Jednostki OSP Kobiece (gr. C)

1. OSP Zubrzyca Dolna

 

Kategoria: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:

Chłopcy :

1. MDP Zubrzyca Dolna
2. MDP Zubrzyca Górna

Dziewczęta:

1. MDP Zubrzyca Dolna