sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Ćwiczenia „Małopolska 2019”

cwiczenia malopolska 2019W dniach od 07 do 09 października 2019 r. na terenie gminy Jabłonka odbywają się ćwiczenia pod kryptonimem „Małopolska 2019”.

W związku z prowadzonymi ćwiczeniami Wójt Gminy Jabłonka uruchomił Stały Dyżur, Stanowisko Kierowania oraz Punkt kontaktowy HNS.

 

W ramach odbywających się ćwiczeń na terenie gminy Jabłonka miały miejsce dwa epizody.

cwiczenia malopolska 2019 2Pierwszy epizod dotyczył zatrzymania w dniu 07 października 2019 r. na granicy państwa w miejscowości Chyżne busa, w którym znajdowały się poszukiwane osoby zbiegłe z Zakładu Karnego. Tu pole do działania miała Służba Więzienna oraz Straż Graniczna Placówki w Zakopanem.

Natomiast drugi epizod miał miejsce w dniu 8 października 2019 r., kiedy to do urzędu gminy w Jabłonce o godzinie 9.00 wtargnął nieznany napastnik i wziął trzy osoby jako zakładników. W wyniku podjętych negocjacji dwóch zakładników zostało uwolnionych a trzeciemu zakładnikowi udało się zbiec w trakcie opuszczania budynku. Napastnik został obezwładniony przez oddział antyterrorystyczny. Tu w ćwiczeniach brali udział: pracownicy urzędu gminy oraz jednostek podległych, Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu, Komisariat Policji w Jabłonce, OSP Jabłonka, oraz Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji (SPKP) w Krakowie.
Wójt Gminy dziękuje wszystkim osobom biorącym czynny udział w ćwiczeniach a za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Podziękowania kierowane są również do przedstawicieli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Oddziału Spraw Obronnych za merytoryczne przygotowanie i wskazówki podczas odpraw i szkoleń.

foto. Łukasz Sowiński