SPIS PRÓBNY W GMINIE JABŁONKA

logo NSP skrtW terminie od 1 do 30 kwietnia 2020 r. na terenie gminy Jabłonka odbędzie się spis próbny, mający na celu sprawdzenie rozwiązań metodologicznych, organizacyjnych oraz technicznych przewidzianych do zastosowania w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań, który odbędzie się w 2021 r. (NSP 2021). Spisy próbne będą przeprowadzane w całej Polsce w jednej gminie z każdego województwa - w województwie małopolskim została wylosowana nasza gmina.

Spis próbny jest obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców gminy. Pytania dotyczyć będą m. in. charakterystyki demograficznej osób, wykształcenia, zatrudnienia, narodowości, migracji oraz zasobów mieszkaniowych. Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775).

Po raz pierwszy w historii spisów w Polsce, wszystkie osoby objęte spisem są zobowiązane przeprowadzić samospis internetowy przy użyciu interaktywnego formularza, który będzie dostępny na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Dla tych z Państwa, którzy będą mieć trudności z samospisem internetowym, na czas spisu próbnego będzie przygotowane stanowisko komputerowe w Urzędzie Gminy w Jabłonce.

Dodatkowo, jeżeli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie w stanie samodzielnie wypełnić internetowego formularza spisowego, pomoże mu w tym rachmistrz spisowy – osobiście lub telefonicznie. Każdy z rachmistrzów będzie miał identyfikator, a także będzie wyposażony w elektroniczne urządzenie pozwalające na zbieranie danych poprzez specjalne oprogramowanie do przeprowadzenia spisu. Tożsamość rachmistrza spisowego będzie można zweryfikować kontaktując się z Urzędem Statystycznym w Krakowie lub Urzędem Gminy w Jabłonce.

Wszystkie przekazywane przez Państwa dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Prosimy wszystkich mieszkańców gminy Jabłonka o zaangażowanie i udział w spisie próbnym oraz zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie, bo liczy się każdy!

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat spisu próbnego prosimy kontaktować się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie.