sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego w Jabłonce

straz rpW sobotę, 7 grudnia Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego gościł w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce. Posiedzeniu przewodniczył dh Edward Siarka - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego.

Gośćmi honorowymi spotkania byli Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, Starosta Nowotarski Krzysztof Faber, Komendant Powiatowy Powiatowej Straży Pożarnej bryg Mariusz Łaciak oraz Bartłomiej Jastrzębski reprezentujący Urząd Marszałkowski Podczas obrad podsumowano mijający rok, omawiano napotkane problemy oraz dyskutowano o planach na rok kolejny.