sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Zwrot akcyzy dla rolników - Informacja

akcyzaWójt Gminy Jabłonka przypomina rolnikom, że w dniach od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2019 r. do 31 styczenia 2020 r.

Wnioski można pobierać w Urzędzie Gminy, pokój nr 6 lub ze strony internetowej urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Jabłonka pokój nr 112 lub pod nr telefonu 18 26 111 36 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

 

Ponadto prosimy na wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze podanie numeru rachunku bankowego, na który zostanie dokonany zwrot podatku!!!

Wniosek do pobrania (.pdf)