sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Gospodarka Odpadami

Z uwagi na liczne zapytania dotyczące odbioru odpadów informujemy, że na chwilę obecną wszystkie odpady komunalne odbierane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Mamy jednak do czynienia z wyjątkową sytuacją dlatego zwracamy się do Państwa z apelem o rozważne postępowanie z odpadami i ograniczenie ich powstawania poprzez przemyślane zakupy, ograniczenie remontów, które powoduje powstawanie większej ilości odpadów, zmniejszanie objętości odpadów np. poprzez zgniatanie butelek, składanie kartonów itp. oraz oszczędne gospodarowanie workami przeznaczonymi do selektywnej zbiórki odpadów.


Do odwołania zostały zamknięte Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonce i w Podwilku. Prosimy, aby odpady, które należy oddawać do PSZOK, gromadzić w najbliższym czasie na nieruchomości. Odpady te zostaną przyjęte od mieszkańców w późniejszym terminie.

W związku z mogącymi pojawiać się wątpliwościami dotyczącymi postępowania z odpadami z gospodarstw domowych objętych kwarantanną w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Sanitarnego odpady komunalne powstające w miejscach objętych kwarantanną traktuje się jak odpady komunalne.

Jeżeli wystąpią jakieś zmiany w odbiorze odpadów będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej www.jablonka.pl oraz portalu Facebook.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 18 26 111 32