sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Szanowni Rolnicy

krusRozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa COVID-19 zatrzymała wiele działów gospodarski narodowej, ale nie zatrzymała wegetacji roślin i konieczności wykonywania przez Was niezbędnych prac polowych oraz prac gospodarskich związanych z obsługą zwierząt.


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Nowym Targu mając ograniczone możliwości prowadzenia w dotychczasowej formie działań prewencyjnych, takich jak szkolenia rolników, pokazów odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej, konkursów wiedzy o BHP czy też udostępniania materiałów popularyzujących bezpieczeństwo zaprasza stronę internetową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, www. krus.gov.pl, gdzie znajdziecie państwo filmy i publikacje o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie pogrupowane na Kampanie.

  1. ROLA ROLNIKA, BY UPADKU UNIKAŁ
  2. MĄDRZE POSTĘPUJESZ, WYPADKU NIE SPOWODUJESZ
  3. NIE RYZYKUJESZ, GDY ZNASZ I SZANUJESZ, czyli bezpieczna obsługa zwierząt
  4. POZYSKIWANIE DREWNA NA POTRZEBY GOSPODARSTWA ROLNEGO
  5. BEZPIECZNA PRACA NA WYSOKOŚCI, W WYKOPACH I ZBIORNIKACH
  6. PORZĄDEK W OBEJŚCIU

Szczególnie prosimy o wzmożoną uwagę podczas obsługi zwierząt gospodarskich dużych i silnych, którą powinny wykonywać osoby dorosłe i zdrowe. Należy również pamiętać o stosowaniu odpowiedniego obuwia roboczego oraz odzieży i środków ochrony osobistej.

Na uwagę zasługuje również praca z użyciem maszyn i urządzeń rolniczych podczas, której rolnik musi być skoncentrowany a maszyny winne być wykorzystywane zgodnie
z ich przeznaczeniem.

W wolnym czasie prosimy zapoznać się z materiałami dotyczącymi chorób zawodowych rolników wywołanych przez kleszcze i sposobów na ich unikania. Linki do publikacji o chorobach odkleszczowych, również znajdziecie Państwo na stronie internetowej KRUS.

Dobrą praktyką w celu poprawy bezpieczeństwa pracy będzie zapoznanie i wypełnienie tzw. List Kontrolnych, które dostępne są na stronie internetowej Kasy. 

Przy pomocy list kontrolnych można zidentyfikować źródła zagrożeń występujących w gospodarstwie podczas pracy z maszynami, na wysokości oraz w budynkach inwentarskich.

Życzymy Państwu dużo zdrowia oraz bezwypadkowej pracy.