sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Informacja w sprawie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

ekoPunkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Jabłonka wznawiają swoją działalność według poniższych zasad:

  1. PSZOK na terenie oczyszczalni ścieków w Zubrzycy Dolnej wznawia działanie od dnia 25 maja 2020 roku i będzie czynny jeden dzień w tygodniu tj. poniedziałki od godziny 8:00 do godziny 14:00.
  2. PSZOK na terenie oczyszczalni ścieków w Podwilku wznawia działanie od dnia 29 maja 2020 roku i będzie czynny jeden dzień w tygodniu tj. piątki od godziny 8:00 do godziny 14:00.
  3. Dostawcy odpadów do PSZOK muszą zachować warunki bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami na czas stanu epidemicznego na terenie RP.
  4. W celu dostawy do PSZOK odpadów na jego teren może w danej chwili wjechać tylko jeden pojazd z maksymalnie dwoma osobami.

Jednocześnie przypomina się, że:

  • PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z firm!
  • do PSZOK można oddać odpady selektywnie oddawane w ramach ponoszonej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • dostarczone odpady muszą być posegregowane wg rodzajów, nie przyjmuje się zmieszanych odpadów komunalnych,
  • dostarczający odpady ma obowiązek sam je umieścić do odpowiednio oznaczonego miejsca bądź pojemnika,
  • odpady inne niż wyżej wymienione nie będą przyjmowane.