sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Pomoc dla przedsiębiorców z terenu Gminy Jabłonka w związku z pandemią COVID-19

przedsiebiorcoW związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych przez przedsiębiorców z powodu COVID-19, wprowadzono działania pomocowe dla firm z terenu Gminy Jabłonka. Przedsiębiorcom, których dotknął kryzys w związku z pandemią przedłuża się terminy płatności podatku od nieruchomości jak wskazano w uchwale Nr XX/161/2020 Rady Gminy Jabłonka z dnia 12 maja 2020 roku.

Ponadto istnieje możliwość umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności z tytułu podatków i opłat zgodnie z ustawą Ordynacja Podatkowa oraz zgodnie z uchwałą Nr LV/334/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 19 lipca 2010 roku dotyczy należności do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa.

Zdając sobie sprawę z problemów z jakimi borykają się przedsiębiorcy informujemy, że władze gminy na bieżąco monitorują sytuację epidemiczną. W oparciu o zebrane informacje będą podejmowane kolejne decyzje.