sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Zwalczanie barszczu Sosnowskiego

barszcz sosnowskiegoWójt Gminy Jabłonka zwraca się z prośba do mieszkańców,  wszystkich właścicieli i użytkowników działek o likwidowanie barszczu Sosnowskiego na terenach własnych działek.

Barszcz Sosnowskiego ma silne działanie toksyczne i alergizujące. Wydziela parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych, powstawanie pęcherzy, trudno gojących się ran i długo nie zanikających blizn. Jego parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza.

ZWALCZANIE: metoda mechaniczna jest najprostszym sposobem zwalczania tej rośliny. Najskuteczniejsze jest niszczenie roślin jednorocznych. Najbardziej powszechną i najprostszą metodą jest jej wykaszanie. Na ogół w ciągu jednego sezonu potrzebnych jest ok. 4 zabiegów koszenia (nie można dopuścić do pojawienia się kwiatostanu).

Pierwszy zabieg – od 20 kwietnia najpóźniej do 15 maja

Drugi zabieg – od 1 czerwca do 15 czerwca

Trzeci zabieg – od 1 lipca do 15 lipca

Czwarty zabieg – od 1 sierpnia do 15 sierpnia oraz w późniejszych terminach w przypadku pojawienia się kwiatostanu.

Zabieg wykaszania należy wykonywać jak najbliżej ziemi. Po skoszeniu barszcz należy zebrać i spalić. Zalecane jest połączenie metod zwalczania tj. wykaszanie z zabiegiem chemicznym. Zabieg chemiczny wykonywać herbicydami zawierającymi glifosat np. Roundup 360SL. Zalecane dawki to 4,5 do 8 l/ha. Oprysk należałoby wykonać na nowo odrastające części zielone rośliny po skoszeniu.

UWAGA: Wszystkie osoby biorące udział w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego bez względu na stosowaną metodę i wykonywaną pracę, muszą być dokładnie poinformowane o szkodliwości oraz toksycznych i parzących właściwościach tej rośliny, ponadto muszą być wyposażone w odpowiednie ubrania ochronne.