sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Podziękowania dla Pani Elżbiety Witek Marszałek Sejmu RP i posłów RP

SejmSzanowna Pani

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu RP

 

Szanowna Pani Marszałek,

Samorząd i mieszkańcy gminy Jabłonka, na Pani ręce, wszystkim Posłom RP składają podziękowania za przyjęcie 24 lipca 2020 roku historycznej uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy powrotu części Orawy i Spisza do niepodległej Polski.

Podjęcie przez Sejm RP tak ważnej dla społeczności Orawy uchwały jest nie tylko nawiązaniem do historii południowych kresów Polski, ale stanowi przesłanie dla kolejnych pokoleń, że dzieje naszej rodzinnej ziemi współtworzą historię ojczyzny. Dziękujemy, że Sejm RP uznał to wydarzenie za ważne w dziejach Polski.

Ta uchwała ma wielkie znaczenie dla nas, mieszkańców tych południowych regionów, których przodkowie są wzorem wytrwałości i niezłomności. Podkreśla ona nierozerwalne związki Orawy i Spisza z Polską.

Dziękujemy Posłowi RP Ziemi Orawskiej Panu Edwardowi Siarce za inicjatywę poselską w sprawie ww. uchwały, a także czuwanie nad jej zrealizowaniem.

 

 

Z wyrazami szacunku

Antoni Karlak

 Wójt Gminy Jabłonka

 

 

 

Podziękowania dla Pani Elżbiety Witek Marszałek Sejmu RP i posłów