sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Rok szkolny 2008 /2009 rozpoczęty!

Rok szkolny 2008 /2009 rozpoczęty!

 
Po dwóch miesiącach aktywnego wypoczynku we wszystkich polskich szkołach rozpoczęto nowy rok szkolny. Zarówno dla dyrektorów, nauczycieli, jak i uczniów to okres intensywnej i wytężonej pracy. W Gminie Jabłonka 1 wrzesień 2008 r. to czas otwarcia trzech nowych gimnazjów.
Z inicjatywy lokalnych społeczności udało się zainicjować proces utworzenia nowych jednostek szkolnych. Pomimo napotykanych trudności formalnych proces ten dobiegł końca, a nowy rok szkolny w nowopowstałych gimnazjach osobiście zainaugurował Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak.
 
Gimnazja w Chyżnem , Orawce i Zubrzycy Dolnej od dziś wchodzą w  gminne struktury szkolne. Z utworzenia tych szkół  wypływa wiele korzyści, które dzisiaj jeszcze trudno oszacować, bo jak np. można oszacować efekty wychowawcze, które pojawią się za kilka lat?  Można natomiast oszacować efekty gospodarcze, gdyż  za dwa lata zniknie temat dowozu dzieci z Chyżego czy z Orawki., czy też zniknie problem coraz większej ciasnoty w Gimnazjum w Jabłonce.  Bez utworzenia gimnazjów w Chyżnem i Orawce  zachodziłaby konieczność dalszej rozbudowy Gimnazjum  w Jabłonce. W chwili obecnej nie tylko nie ma potrzeby rozbudowywać szkoły, ale zwiększa się pojemność przedszkola w Jabłonce, gdzie zapotrzebowanie wzrasta z roku na rok.
 
Powstanie Gimnazjum w Zubrzycy Dolnej to konieczność mobilizacji społeczności lokalnej w celu rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej.