sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Nowy zarząd LKS Orawa Jabłonka

herb orawyDnia 13 lutego 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze podczas którego wybrano nowy zarząd LKS Orawa Jabłonka. Nowym prezesem klubu został Pan Paweł Bachleda Graca, wiceprezesem Pan Dariusz Brząkała, sekretarzem Pan Janusz Kasprzak, skarbnikiem Pan Rudolf Guzik, zaś członkiem zarządu Pan Marcin Dziurczak. Podczas zebrania powołana została również komisja rewizyjna w skład której weszli Pan Jan Gluc – przewodniczący,  Pan Wojciech Batkiewicz – wiceprzewodniczący,  Pan Mateusz Dworszczak – członek komisji.

Serdecznie gratulujemy nowo wybranemu zarządowi oraz członkom komisji rewizyjnej, życzymy owocnej współpracy i wielu sukcesów w przyszłości .

Pragniemy również złożyć serdeczne podziękowania na ręce długoletniego prezesa klubu Pana Ryszarda Piętki oraz byłego zarządu za współpracę z samorządem,  liczne sukcesy odnoszone przez piłkarzy zarówno w kategoriach seniorskich jak i juniorskich,  ciężką prace na rzecz rozwoju LKS Orawy Jabłonka oraz piłki nożnej na Orawie, a także popularyzację sportu wśród dzieci i młodzieży.