Spotkanie edukacyjne CUDER, czyli ciało, umysł, duch, emocje, relacja

swiatowy dzien trzezwosci15 kwietnia 2021 roku o godz. 11.00 w Światowym Dniu Trzeźwości w Gminie Jabłonka zostało zorganizowane spotkanie edukacyjne dla uczniów klas VII i VIII. W interesujący sposób prelegentki z Fundacji Wspomagającej Wychowanie Archezja zaprezentowały uczniom pięć sfer, w których człowiek się rozwija. Każda z nich jest ważna i należy dbać o jej rozwój. Poszczególnym sferom zostały przypisane kolory.

Po przedstawieniu tego modelu z najważniejszymi cechami przypisanymi do poszczególnych sfer, prelegentki zaprezentowały film, który pokazywał, w jaki sposób można się uzależnić. Komentując go, odpowiedziały na pytanie: jak alkohol oddziałuje na człowieka w obrębie zaprezentowanych wcześniej pięciu sfer.

Zakończyły spotkanie omówieniem pułapek, w które szybko wpadamy, gdy stosujemy używki. Podobną akcję przygotowano dla rodziców o godz. 16.00.

Sposób przekazu połączony z odpowiednimi barwami, rysunkami, filmem itd. – to wszystko złożyło się na łatwy odbiór trudnych treści. Jeśli ktoś uważnie słuchał, ze spotkania wyniósł bardzo wiele. Dziękujemy.