sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Mikroprojekt pn. ,,Edukacja transgraniczna – KROK w przyszłość”

et 2021Oś priorytetowa: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

21 maja 2021 roku wystartowała podstrona  „Edukacja transgraniczna – KROK w przyszłość” skierowana do uczniów szkół podstawowych z klas 7 i 8. Celem projektu jest pomoc w odpowiednim wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, zapoznanie uczniów z konkretnymi zawodami, szansami z nimi związanymi oraz zagrożeniami.

Zachęcamy do śledzenia podstrony http://krokwprzyszlosc.jablonka.pl/ , gdzie zarówno uczniowie jak i dzieci znajdą wiele wartościowych informacji, wypowiedzi pracowników z różnych branż oraz materiały podglądowe z zakładów pracy.

W ramach realizacji projektu 10 czerwca 2021 roku w Orawskim Centrum Kultury  Wójt Gminy Jabłonka Pan Antoni Karlak przekazał materiały promocyjne dla uczniów ze wszystkich szkół podstawowych naszej gminy biorących udział w projekcie. Podczas spotkania  z dyrektorami szkół Wójt podkreślił wagę projektu oraz jego wpływ na kształtowanie przyszłości młodych pokoleń.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

interreg tatryet logo