sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Święto strażaków w Jabłonce

100 lecie osp jablonka20 czerwca 2021 r. OSP Jabłonka uczciła setną rocznicę swego istnienia oraz 30-lecie powstania orkiestry dętej.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Jabłonce. Mszę św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Władysława Kuliga odprawili ks. Kazimierz Czepiel, ks. Grzegorz Łomzik, o. Andrzej Mikołajczyk, ks. Dawid Hebda.

Po mszy św. ok. godz. 12.45 na placu przed Urzędem Gminy w Jabłonce uroczystość rozpoczęła się przeglądem pododdziałów, które wprowadzono przy akompaniamencie orkiestry dętej OSP Jabłonka pod batutą kapelmistrza Marcina Musiaka. Dowódcą uroczystości był kpt. Łukasz Kowalcze. Kompanię honorową wraz z pocztami sztandarowym i flagowym OSP Jabłonka poprowadził dh Andrzej Buroń.

Poczty sztandarowe wystawiły: OSP Trstenà, OSP Lipnica Mała, OSP Orawka, OSP Podwilk, OSP Zubrzyca Górna, OSP Zubrzyca Dolna, OSP Chyżne, OSP Lipnica Wielka Centrum, OSP Lipnica Wielka Murowanica, OSP Kiczory, OSP Przywarówka, OSP Piekielnik, OSP Podszkle, OSP Bukowina Osiedle, OSP Harkabuz, OSP Podsarnie, Związek Podhalan oddział Jabłonka.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości kpt. Łukasza Kowalcze wiceministrowi, pełnomocnikowi rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie dh. Edwardowi Siarce, nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt. Orkiestra zagrała Mazurka Dąbrowskiego. Dowódcą pocztu flagowego był dh Mateusz Harkabuzik, flagowym dh Sebastian Słonina, a asystującym dh Piotr Zgama. Gości i wszystkich zebranych powitał dh Jan Kuczkowicz prezes OSP Jabłonka, a następnie przedstawił krótki rys historyczny jednostki OSP w Jabłonce.

W imieniu Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla OSP głos zabrała Marta Kuczkowicz i odczytała akt ufundowania sztandaru. Gwóźdź ozdobny do drzewca sztandaru wbili przedstawiciele fundatorów sztandaru, czyli Krystyna Pilch, Tadeusz Kuczkowicz, Józef Szperlak. Wbicia gwoździ do przygotowanej na tę okoliczność tablicy pamiątkowej dokonali goście honorowi oraz wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak. Byli to: wiceminister Edward Siarka, posłanka RP Anna Paluch, w imieniu senatora Jana Hamerskiego radny powiatu nowotarskiego Andrzej Kwiecień, w imieniu marszałka małopolskiego Witolda Kozłowskiego radny  sejmiku Jan Piczura,  w imieniu komendanta wojewódzkiego PSP st., bryg. Piotra Filipka komendant powiatowy PSP bryg. Mariusz Łaciak, kapelan wojewódzki strażaków ojciec bryg. Władysław Kulig, proboszcz parafii w Jabłonce ks. Kazimierz Czepiel - dziekan dekanatu orawskiego, proboszcz parafii Jabłonki-Bory ks. Grzegorz Łomzik, kapelan gminny strażaków ojciec Andrzej Mikołajczyk, przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego Tadeusz Rafacz, wójt gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt, dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego Marek Wierzba, przewodniczący Rady Gminy Jabłonka Eugeniusz Moniak, zastępca wójta gminy Jabłonka Bolesław Wójcik.

Akt nadania sztandaru odczytał wiceminister, pełnomocnik rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie dh Edward Siarka. W imieniu fundatorów sztandar przekazali Krzysztof Andrasiak, Katarzyna Kadłubek, Sabina Rafacz (przedstawiciele Społecznego Komitetu). Sztandar przyjął wiceminister Edward Siarka i wręczył go prezesowi OSP Jabłonka druhowi Janowi Kuczkowiczowi.

W skład pocztu sztandarowego, który przyjął i zaprezentował sztandar, weszli: dh Piotr Witkowski (dowódca pocztu sztandarowego), dh Marek Morzyniec (sztandarowy), dh Wojciech Sandrzyk (asystujący). Po otrzymaniu sztandaru poczet sztandarowy wystąpił do jego odznaczenia, a później odbyła się prezentacja sztandaru.

Prowadzący uroczystość dh Artur Górka zapowiedział wręczanie odznaczeń.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego nr 184/44/2021 z dnia 25 marca 2021 roku Złotym Znakiem Związku została odznaczona OSP Jabłonka.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem nr 5/OP/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. odznaczył Antoniego Karlaka – Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa małopolskiego z dnia 30 listopada 2020 roku nr 15/2020.

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: dh Tomasz Gjondła, dh Tomasz Łysiak, dh Krzysztof Morzyniec, dh Dariusz Pawlak, dh Piotr Zgama.

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: dh Marek Morzyniec, dh Marcin Szperlak.

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został dh Łukasz Sączek.

Uchwałą Prezydium Zarządzu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Targu Odznaką Strażak Wzorowy odznaczeni zostali: dhna Jadwiga Morzyniec, dhna Magdalena Joniak, dh Mateusz Hełminiak.

Odznaką Strażak Wzorowy na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Jabłonce zostali odznaczeni następujący druhny i druhowie: Anna Joniak, Justyna Chodurek, Krzysztof Heteniak, Dawid Florek, Mateusz Zborek, Paweł Joniak, Kamil Zgama, Jakub Jabłoński.

Małopolski Kapelan Strażaków nadał Złoty Krzyż Zasługi Orderu Świętego Floriana druhowi Alojzemu Nowakowi. Srebrny Krzyż Zasługi Orderu Świętego Floriana nadał następującym druhom: Józefowi Morzyńcowi, Arturowi Górce, Grzegorzowi Kuczkowiczowi, Michałowi Piekarczykowi i Alojzemu Zgamie.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożąrnych w Nowym Targu z dnia 29.06.2020 nadało: Medal Honorowy „Za zasługi dla Pożarnictwa Ziemi Nowotarskiej” druhom Karolowi Ślusarczykowi i Alojzemu Nowakowi oraz Bolesławowi Wójcikowi.

Zarząd Jednostki OSP Jabłonka wręczył pamiątkowe podziękowania za dotychczasową działalność, okazaną pomoc i wsparcie Antoniemu Karlakowi (wójt gminy Jabłonka), Edwardowi Siarce (wiceminister), st. bryg. Piotrowi Filipkowi (komendant wojewódzki PSP); Witoldowi Kozłowskiemu (marszałek województwa małopolskiego) reprezentował go Jan Piczura (radny Sejmiku Województwa Małopolskiego), Józefowi Machajowi (prezes Urbaru Jabłonka), ks. Kazimierzowi Czepielowi (proboszcz parafii w Jabłonce, dziekan dekanatu orawskiego), ks. Grzegorzowi Łomzikowi (proboszczowi w Jabłonce-Bory), o. bryg. Władysławowi Kuligowi (kapelan wojewódzki strażaków), o. Andrzejowi Mikołajczykowi (kapelan gminny strażaków), bryg. Mariuszowi Łaciakowi (komendant powiatowy PSP), Eugeniuszowi Moniakowi (przewodniczący Rady Gminy Jabłonka), Bolesławowi Wójcikowi (zastępca wójta gminy Jabłonka), Arturowi Górce (sekretarz gminy Jabłonka), Barbarze Zgamie, Łukaszowi Wiatrowi, Eugeniuszowi Andrasiakowi (kierownik orkiestry).

Klucze i dokumenty nowego samochodu przekazali prezesowi OSP Jabłonka druhowi Janowi Kuczkowiczowi i naczelnikowi OSP Jabłonka druhowi Grzegorzowi Kuczkowiczowi wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak i wiceminister Edward Siarka. Nowy ciężki samochód strażacki zaprezentował kierowca.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali gospodarze uroczystości i goście. Podziękowania i gratulacje płynęły z każdej strony. Nawiązywano do dwudziestogodzinnej akcji ratunkowej w związku z pożarem ponad 20  budynków mieszkalnych i 50 gospodarczych w Nowej Białej na Spiszu.

Po przemówieniach głos zabrał prezes Jan Kuczkowicz, który podziękował wójtowi, ministrowi, gościom, druhom, wszystkim zebranym za obecność i wsparcie. Później wszystkich zaprosił do remizy na okolicznościowy poczęstunek.

 

foto: Łukasz Sowiński

tekst: BZ