sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

gunbUrząd Gminy Jabłonka informuje, że od dnia 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Na złożenie deklaracji dla budynków istniejących wyznaczono termin:

  • 12 miesięcy - licząc od dnia 1 lipca 2021 r. w przypadku źródeł ciepła już pracujących
  • 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła

Z uwagi na obowiązek sporządzenia gminnej inwentaryzacji źródeł ciepła tutejszy Urząd uprzejmie prosi jednak o jak najszybsze składanie ww. deklaracji (nie później niż do 30 listopada 2021r,).

Deklaracje można złożyć:

Wzory deklaracji są do pobrania na :