sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonka wszedł w życie

plan jablonkaWójt Gminy Jabłonka pragnie poinformować, że z dniem 27.07.2021 r. wszedł w życie długo oczekiwany przez mieszkańców naszej gminy nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonka.

Już wcześniej, bo 30.06.2021 r. Rada Gminy Jabłonka podjęła uchwałę ( 11 głosami ,, za” oraz przy 2 wstrzymujących się) o przyjęciu nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonka. Kolejne procedury t.j. ogłoszenie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz wymagany upływ 14 dni od tegoż ogłoszenia spowodowały, że plan wchodzi w życie z dniem 27.07.2021 r.

Nowy Plan przewiduje między innymi przyrost terenów budowlanych dla mieszkańców naszej gminy o 480 ha, wyznaczenie nowych terenów przemysłowych o wielkości około 20 ha, a także wprowadza pewne ograniczenia w inwestycjach uciążliwych na obszarach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

 

Antoni Karlak
Wójt Gminy Jabłonka