sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Kanalizacja w Gminie Jabłonka

Kanalizacja w Gminie Jabłonka

 
Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonka. Prace obejmują wykonanie kanalizacji w Lipnicy Małej, gdzie roboty prowadzą dwie firmy, które wykonają odcinek kanalizacyjny o długości 11 kilometrów. Do sieci zostanie podłączonych 158 budynków.
W Jabłonce teren do skanalizowania obejmuje ulice: Nadwodnią, Babiogórską, Kępową, B. Prusa, dolną część ul. Krakowskiej, Stromą, Górską oraz Dr Pawlaka. Prace prowadzą również dwie firmy, wykonają one około 12 kilometrów kanalizacji, do której  podłączone zostaną 143 budynki.
    
Trwa dobudowa kanalizacji sanitarnej w Zubrzycy Dolnej i Zubrzycy Górnej.
 
W ramach robót kanalizacyjnych  w Zubrzycy Dolnej przewidziano podłączenie 6 budynków położonych k. Stadionu. Łączna długość kanalizacji to 550 metrów. Natomiast w Zubrzycy Górnej trwają prace przy wykonaniu kanalizacji o długości 3 550 metrów gdzie przewidziano podłączenie 31 budynków. Po zakończeniu prac w bieżącym roku zostanie oddanych do użytku ponad 26 kilometrów kanalizacji, do której podłączonych zostanie 338 budynków.

Bezpośrednim koordynatorem budowy kanalizacji na terenie Gminy jest mgr inż. Józef Knaperek.