sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Wręczenia dyplomów laureatom konkursu pn. „Małopolska Wieś 2021”

Malopolska Wies 2021 2

29 września w Muzeum – Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie odbyło się oficjalne wręczenie dyplomów laureatom konkursu pn. „Małopolska Wieś 2021” skierowanego do gmin z terenu województwa małopolskiego. Gminę Jabłonka w imieniu wójta Antoniego Karlaka reprezentował sekretarz Artur Górka. Sołtys wsi Zubrzyca Dolna Mateusz Horniak jako przedstawiciel nagrodzonego sołectwa odebrał dyplom. Sołectwo Zubrzyca Dolna zajęło I miejsce w kategorii Małopolska Wieś w Sieci 2021 i tym samym wygrało 30 000 zł. Podczas wydarzenia przedstawiciele sołectw, które zajęły I miejsca w poszczególnych kategoriach prezentowali swoje wsie.

foto: Artur Stechura