sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Ćwiczenia zgrywające dla jednostek OSP

osp 20212 października 2021r. w godzinach popołudniowych przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Jabłonka przy udziale Państwowej Straży Pożarnej. Obiektem ćwiczeń był kościół w Orawce pw. św. Jana Chrzciciela. Do realizacji szkoleniowego założenia taktycznego zadysponowanych zostało 9 samochodów ratowniczo-gaśniczych w obsadzie 54 strażaków.

W trakcie ćwiczeń doskonalono m.in. wewnętrzne procedury w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego, praktyczną ewakuację a także współdziałanie z Kierującym Działaniem Ratowniczym. Równolegle strażackie zastępy doskonaliły także organizację zaopatrzenia wodnego i łączności na terenie akcji, budowę stanowisk gaśniczych oraz wdrażanie procedur kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W ćwiczeniach uczestniczyły jednostki OSP Gminy Jabłonka oraz KP PSP Nowy Targ.

Składamy podziękowania osobom zaangażowanym w przygotowanie oraz sprawne przeprowadzenie ćwiczeń.

foto: Grzegorz Pitek