sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

XIV edycja kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM

No Promil No problem 2021 2 miniUczniowie szkół podstawowych gminy Jabłonka wzięli udział w kampanii społecznej „No Promil, No Problem” – czyli w konkursie plastyczno-literackim. Prace powstały pod kierunkiem nauczycieli i pedagogów. Celem konkursu było: zainteresowanie młodych ludzi promowaniem działań ograniczających liczbę osób, które prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych, a także zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie u pasażerów gotowości do powstrzymania pijanego kierowcy.

Organizatorem konkursu  w Gminie Jabłonka byli: Wójt Gminy Jabłonka, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jabłonce oraz Zespół Pedagogów Szkolnych. Prace uczniów na podstawie przyjętego regulaminu oceniały Komisje w składzie: p. dr Barbara Zgama i p. Artur Górka (prace literackie) oraz p. Karolina Reckziegel-Antolak, p. Urszula Męderak (prace plastyczne).

Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie, zasługują na pochwałę, a prace na uznanie. Wszystkim należą się podziękowania za włożony trud w promowanie odpowiedzialnych postaw społecznych.

Spośród Autorów prac nadesłanych na konkurs, postanowiono szczególnie wyróżnić:

Prace plastyczne:

Kategoria: klasy 7-8

Alicja Śmiech, Szkoła Podstawowa  nr 2 w Lipnica Mała,

Martyna Ślamczyk, Szkoła Podstawowa  nr 2 w Lipnica Mała,

Emilia Wontorczyk, Szkoła Podstawowa  nr 2 w Lipnica Mała,

Kategoria: klasy 4-6

Nikola Jasica, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce

Kuba Nowacki, Szkoła Podstawowa nr 2 w Podwilku

Zofia Stopiak, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce

Komiksy:

Dominika Wójciak, Szkoła Podstawowa w Zubrzycy Dolnej

Kornelia Lichosyt, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce

Wioleta Kidoń, Szkoła Podstawowa  nr 2 w Lipnica Mała,

Prace literackie:

Melania Grzybacz, Szkoła Podstawowa w Orawce,

Amelia Janowiak, Szkoła Podstawowa nr 2 w Lipnica Mała,

Faustyna Spytkowska, Szkoła Podstawowa w Orawce,

Karolina Ponicka, Szkoła Podstawowa  nr 2 w Lipnica Mała,

 

Dla uczniów wyróżnionych prac zostały ufundowane atrakcyjne nagrody.

Wszystkie  prace nadesłane na etap gminny (zgodnie z regulaminem)  zostały wysłane do Myślenic. Tam odbędzie się finał i podsumowanie Małopolskiego Konkurs Kampanii Społecznej „No Promil, No Problem”.

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych